24 marca 2021

Mając powyższe na uwadze konieczne jest uszczegółowienie działań na poziomie

każdego z obszarów, przy założeniu, że poniższy katalog zachowań nie jest

katalogiem wyczerpującym.

ad.1) oddziaływania zaburzające możliwości komunikowania się:

a) ograniczanie przez przełożonych i współpracowników możliwości

wypowiadania się,

b) stałe przerywanie wypowiedzi,

c) reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym wymyślaniem i pomstowaniem,

d) ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy i życia prywatnego,

e) napastowanie przez telefon,

f) werbalne i pisemne groźby i pogróżki,

g) ograniczanie kontaktu przez poniżające, upokarzające gesty i spojrzenia,

h) różnego rodzaju aluzje, bez jasnego wyrażania się wprost;

ad.2) oddziaływania zaburzające relacje społeczne:

a) unikanie rozmów z ofiarą,

b) niedawanie możliwości odezwania się,

c) odizolowanie miejsca pracy,

d) zabronienie kolegom rozmów z ofiarą,

e) traktowanie "jak powietrze";

ad.3) działania mające na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby – ataki na reputację:

a) mówienie źle za plecami danej osoby,

b) rozsiewanie plotek,

c) podejmowanie prób ośmieszenia,

d) sugerowanie choroby psychicznej,

e) kierowanie na badanie psychiatryczne,

f) wyśmiewanie niepełnosprawności czy kalectwa,

g) parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub gestów w celu ośmieszenia

osoby,

h) nacieranie na polityczne albo religijne przekonania, 

i) żarty i prześmiewanie życia prywatnego,

j) wyśmiewanie narodowości,

k) zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą,

l) fałszywe ocenianie zaangażowania w pracy,

ł) kwestionowanie podejmowanych decyzji,

m) wołanie na ofiarę, używając sprośnych przezwisk lub innych, mających ją

poniżyć wyrażeń,

n) zaloty lub słowne propozycje seksualne;

ad.4) działania mające wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej:

a) niedawanie ofierze żadnych zadań do wykonania,

b) odbieranie prac zadanych wcześniej do wykonania,

c) zlecanie wykonania prac bezsensownych,

d) dawanie zadań poniżej jego umiejętności,

e) zarzucanie wciąż nowymi pracami do wykonania,

f) polecenia wykonywania obraźliwych dla ofiary zadań,

g) dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje ofiary w celu jej

zdyskredytowania;

ad.5) działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary:

a) zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia,

b) grożenie przemocą fizyczną,

c) stosowanie niewielkiej przemocy fizycznej,

d) znęcanie się fizyczne,

e) przyczynianie się do ponoszenia kosztów, w celu zaszkodzenia

poszkodowanemu,

f) wyrządzanie szkód psychicznych w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy

ofiary,

g) działania o podłożu seksualnym.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie