18 grudnia 2020

Kto może ubiegać się o wyrównanie zasiłku chorobowego w związku z podwyższeniem jego wysokości?

Szanowny Panie.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przysługuje osobie zatrudnionej w podmiocie leczniczym:

 1. w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym,
 2. w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

Przeliczenie wysokości zasiłku chorobowego odbywa się na wniosek. W przypadku gdy zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca, z wnioskiem o przeliczenie zasiłku chorobowego należy zwrócić się do pracodawcy. Jeżeli zaś zasiłek wypłaca ZUS, będzie on również właściwy do przeliczenia wysokości zasiłku chorobowego. Co istotne, przeliczenie może się odbywać z mocą wsteczną.

Wzór wniosku o przeliczenie zasiłku chorobowego, stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie