18 grudnia 2020

Pracuję w szpitalu klinicznym. Ordynator zgłosił mnie do dodatku. Dyrekcja żąda potwierdzenia bezpośredniego kontaktu z pacjentem zakażonym COVID-19. W listopadzie byli tacy pacjenci na oddziale gdzie dyżurowałem jednak nie musiałem i nie miałem bezpośredniego kontaktu z nimi. Czy dodatek przysługuje? Czy NFZ ma prawo żądać od ordynatora oświadczenia że miałem bezpośredni kontakt? dziękuję za pomoc.

Szanowny Panie,

obecnie zasady wypłacania dodatku do wynagrodzenia w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 nie zostały sprecyzowane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Zasadniczo, jeżeli pracownik jest pracownikiem wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w szpitalu II lub III poziomu zabezpieczenia oraz bierze udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19, to przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia. Od 1 listopada 2020 r. dodatek wynosi 100%.

Wobec tego, jeżeli nie brał Pan udziału w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom chorymi na COVID-19, to nie przysługuje Panu dodatek do wynagrodzenia. Ponadto obecnie obowiązujące przepisy nie określają, jakich dokumentów może żądać NFZ od pracodawcy.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie