18 grudnia 2020

Pracuję w szpitalu klinicznym. Ordynator zgłosił mnie do dodatku. Dyrekcja żąda potwierdzenia bezpośredniego kontaktu z pacjentem zakażonym COVID-19. W listopadzie byli tacy pacjenci na oddziale gdzie dyżurowałem jednak nie musiałem i nie miałem bezpośredniego kontaktu z nimi. Czy dodatek przysługuje? Czy NFZ ma prawo żądać od ordynatora oświadczenia że miałem bezpośredni kontakt? dziękuję za pomoc.

Szanowny Panie,

obecnie zasady wypłacania dodatku do wynagrodzenia w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 nie zostały sprecyzowane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Zasadniczo, jeżeli pracownik jest pracownikiem wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w szpitalu II lub III poziomu zabezpieczenia oraz bierze udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19, to przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia. Od 1 listopada 2020 r. dodatek wynosi 100%.

Wobec tego, jeżeli nie brał Pan udziału w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom chorymi na COVID-19, to nie przysługuje Panu dodatek do wynagrodzenia. Ponadto obecnie obowiązujące przepisy nie określają, jakich dokumentów może żądać NFZ od pracodawcy.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie