1 grudnia 2020

Czy pracownik na etacie również może żądać zwrotu od pracodawcy za środki ochrony osobistej? (w przypadku imiennej faktury)?

Na wstępie należy wskazać, że to Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

 1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;
 2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki ochrony osobistej takie jak skafandry, maseczki, przyłbice, nakładki na obuwie – mogą być potraktowane jako odzież robocza niezbędna z uwagi na wymagania sanitarne.

Zgodnie z art. 207 ust. 21 Kodeksu pracy – koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Tym samym, w przypadku konieczności zapewnienia środków ochrony osobistej bezpośrednio przez pracownika (np. z powodu braku takiego zapewnienia ze strony pracodawcy), pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów, jakie wydatkował pracownik, co właśnie potwierdzają imienne faktury.

Natomiast w przypadku lekarzy kontraktowych, sposób zapewnienia środków ochrony osobistej, jak i pokrycie kosztów z tym związanych, powinien wynikać bezpośrednio z samego kontraktu. W przypadku braku takich zapisów – lekarz kontraktowy powinien wystąpić do Zleceniodawcy (szpitala/przychodni) o wprowadzenia tego typu zapisów do kontraktu, aby kwestia ta była wyraźnie określona.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie