1 grudnia 2020

Czy dyrektor może bez zgody lekarza stażysty skierować go ze stażu z chorób wewnętrznych do oddziału covidowego? Jeżeli tak, to czy wymaga to skierowania na piśmie a jedynie poprzez ustne polecenie? (Było wcześniej podobne zapytanie, ale dotyczyło rezydenta, a nie stazysty)

Odpowiedź:

 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego. Jednakże, zadania, o których mowa powyżej, muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta. Podkreślić należy, że ww. skierowanie może nastąpić bez zgody lekarza stażysty.

Ponadto, obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają, aby skierowanie zostało wydane przez pracodawcę w formie pisemnej, a zatem może ono zostać wydane w formie ustnej.

Czy dyrektor może bez zgody lekarza stażysty skierować go ze stażu z chorób wewnętrznych do oddziału covidowego? Jeżeli tak, to czy wymaga to skierowania na piśmie a jedynie poprzez ustne polecenie?

(Było wcześniej podobne zapytanie, ale dotyczyło rezydenta, a nie stazysty)

 

Odpowiedź:

 

Szanowna Pani,

 

w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego. Jednakże, zadania, o których mowa powyżej, muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta. Podkreślić należy, że ww. skierowanie może nastąpić bez zgody lekarza stażysty.

 

Ponadto, obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają, aby skierowanie zostało wydane przez pracodawcę w formie pisemnej, a zatem może ono zostać wydane w formie ustnej.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie