10 stycznia 2017

 

 

Bydgoszcz dnia 11 stycznia 2017 r.

Komunikat do mediów

Informuję, że w dniu dzisiejszym 11 stycznia 2017 roku wysłałem pismo do Prezydenta RP dotyczące reformy ochrony zdrowia planowanej i wdrażanej przez Rząd. Pismo nawiązuje do publicznego wystąpienia Pana Prezydenta sprzed dwóch dni, w którym poinformował On o podpisaniu pakietu ustaw wprowadzających reformę oświaty. 

W piśmie tym zauważyłem, że – w przeciwieństwie do reformy oświaty – reforma publicznej ochrony zdrowia jest zupełnie pomijana w dyskusji publicznej, a Rząd ucieka od konfrontacji z krytykami swojego pomysłu i udaje, że ich nie ma. Dzieje się tak mimo, że reforma ochrony zdrowia jest daleko bardziej radykalna niż reforma oświaty, bo stanowi całkowite zaprzeczenie dotychczasowego sposobu funkcjonowania publicznego lecznictwa w naszym kraju, wprowadzonego w roku 1999.  

Zaapelowałem do Pana Prezydenta aby zmobilizował Rząd do dyskusji w sprawie kierunku zmian w ochronie zdrowia albo aby sam zorganizował taka dyskusję z udziałem przedstawicieli Rządu i krytyków reformy. Rząd ma oczywiście prawo wprowadzać takie zmiany, jakie uzna za stosowne, ale źle by się stało, gdyby nie miał pełnej świadomości szkód, jakie może w ten sposób wyrządzić.

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL

Treść listu do Prezydenta RP na stronie www.ozzl.org.pl -poniżej:

 

 

 

 

 

Bydgoszcz dnia 11 stycznia 2017 r.

Pan

Andrzej Duda

Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie,

Dwa dni temu poinformował Pan o swojej decyzji podpisania ustaw wprowadzających reformę oświaty w naszym Kraju. Zauważył Pan przy tym wielką dyskusję jaka odbyła się w tej sprawie z udziałem różnych środowisk. Podkreślił Pan, że zapoznał się z różnymi opiniami dotyczącymi reformy, płynącymi zarówno od jej zwolenników jak i przeciwników i spotkał z wieloma osobami w tej sprawie. Reforma oświaty od wielu miesięcy była też przedmiotem licznych doniesień medialnych i publicznych debat. Zupełnie inaczej jest w przypadku reformy ochrony zdrowia, przygotowywanej przez Rząd, chociaż jest ona daleko bardziej rewolucyjna niż reforma oświaty. Stanowi bowiem całkowite zaprzeczenie dotychczasowego sposobu funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej w naszym kraju, wprowadzonego w roku 1999.  

Naczelnym hasłem reformy ma być „odejście od ekonomizacji” służby zdrowia, czego wyrazem będzie rezygnacja z konkurencji między szpitalami, przywrócenie ryczałtowego (budżetowego) ich wynagradzania, wprowadzenie sztywnej „sieci” szpitali określonej – de facto –  decyzją rządu, ograniczenie lub wyeliminowanie możliwości udziału prywatnych podmiotów w udzielaniu refundowanych świadczeń zdrowotnych, a także ograniczenie możliwości wyboru lekarza specjalisty i powrót do rejonizacji leczenia szpitalnego. Na takich zasadach funkcjonowała publiczna służba zdrowia przed rokiem 1999. Oceniono ją powszechnie jako nieefektywną, korupcjogenną, niesprawiedliwą, nie motywującą do lepszej pracy i lepszej jakości leczenia, nieprzyjazną pacjentowi … i z tych powodów odrzucono, wprowadzając obecny system.    

Mimo tak rewolucyjnego charakteru rządowej reformy ochrony zdrowia, dokonuje się ona praktycznie „bezdyskusyjnie”, a nowe zasady funkcjonowania lecznictwa podane są nieomal jako dogmat. Brakuje rzeczowej debaty nad zasadnością całkowitego odrzucenia dotychczasowych zasad funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia, pomija się zupełnie pozytywne zmiany jakie zaistniały w wielu dziedzinach opieki zdrowotnej po roku 1999, lekceważy decydującą rolę wielkiego niedoboru środków jako przyczyny większości patologii istniejących obecnie w ochronie zdrowia. Wyrazem tego lekceważenia jest też fakt, że Rząd nie przewiduje zauważalnego wzrostu nakładów na publiczne lecznictwo w obecnej kadencji. Dzieje się tak, mimo, że Pani Premier i Prezes PiS podkreślają niemal w każdym swoim wystąpieniu, że „słuchają obywateli” i merytorycznych uwag ekspertów. Racjonalny i uczciwy reformator powinien zapoznawać się – przede wszystkim – z głosami krytycznymi wobec swoich pomysłów, a nie słuchać wyłącznie pochlebców. Tymczasem w przypadku ochrony zdrowia Rząd unika krytyków swojego programu, a nawet udaje, że ich nie ma.

Wobec powyższego, zwracam się do Pana z apelem aby zmobilizował Pan przedstawicieli Rządu do merytorycznej dyskusji w sprawie kierunku zmian w ochronie zdrowia albo aby zorganizował Pan sam taką dyskusję z udziałem przedstawicieli Rządu i krytyków reformy. Rząd ma oczywiście prawo wprowadzać takie zmiany, jakie uzna za stosowne, ale źle by się stało, gdyby nie miał pełnej świadomości szkód, jakie może w ten sposób wyrządzić.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL –  jedynego związku zawodowego w Polsce uznanego przez sąd za reprezentatywny dla zawodu lekarza. 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie