12 grudnia 2011

 

ZK OZZL informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił z listem do doradcy Prezydenta RP ds. ochrony zdrowia dr. Macieja Piroga z prośbą o jego pomoc w rozwiązaniu konfliktu dotyczącego nowych przepisów o wypisywaniu recept na leki refundowane. Do listu dołączono oświadczenie ZKO ZZL z dnia 12 grudnia br.

Treść listu jest następująca:

 

Bydgoszcz dnia 12 grudnia 2011r.

 

Pan

Maciej Piróg

Doradca Prezydenta RP

d.s. ochrony zdrowia

 

DYREKTOR

Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka

 

 

Szanowny Panie Doktorze,

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL zwracam się do Pana z prośbą: Czy nie zechciałby Pan pełnić roli mediatora między środowiskiem lekarskim, a Ministerstwem Zdrowia w konflikcie dotyczącym nowych zasad wypisywania recept na leki refundowane.

W powszechnej ocenie lekarzy niektóre przepisy ustawy refundacyjnej z dnia 12 maja 2011 roku oraz projektowanego rozporządzenia ministra zdrowia o receptach spowodują, że wypisywanie recept na leki refundowane stanie się niebezpieczne niczym stąpanie po polu minowym. Nawet najbardziej staranny lekarz nie będzie w stanie uchronić się przed karami, które przewiduje art. 48 ust 8 ustawy refundacyjnej ( w powiązaniu z przepisami planowanego rozporządzenia MZ o receptach). Stanowi on, że lekarz będzie karany kwotą stanowiącą równowartość refundacji przepisanych przez niego leków w następujących przypadkach:

– gdy niewłaściwie zweryfikuje uprawnienia pacjenta do refundacji,

– gdy niewłaściwe zakwalifikuje lek do grupy refundacyjnej,

– gdy przepisze lek nie taki, jaki powinien być przepisany w ocenie kontrolera NFZ.

 

Jedynym skutecznym sposobem, aby ustrzec się powyższych kar jest wypisywanie przez lekarzy recept na leki bez odnoszenia się do sprawy refundacji. Takie właśnie zachowanie rekomendowała NRL w uchwałach z dnia 02 grudnia 2011roku. Alternatywą może być odpowiednia zmiana prawa: skreślenie art. 48 ust 8 ustawy refundacyjnej oraz zmiana projektu rozporządzenia MZ w sprawie recept – tak, aby lekarz nie był zobowiązany do wskazywania kodów szczególnych uprawnień pacjenta do refundacji oraz stopnia refundacji leków.

Pierwsze wypowiedzi nowego Ministra Zdrowia dawały nadzieję na wprowadzenie oczekiwanych przez lekarzy rozwiązań. Teraz jednak coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, ze była to tylko gra. Zwracamy się zatem do Pana z prośbą o zainteresowanie Pana Prezydenta opisywanym przez nas problemem i podjęcie się roli mediatora w tym sporze między lekarzami a Ministerstwem Zdrowia. Chcemy jednocześnie poinformować Pana, że złudne są nadzieje (niektórych przedstawicieli rządu), iż środowisko lekarskie da się zwieść półśrodkami lub obietnicami.

W załączeniu przesyłamy oświadczenie ZK OZZL w którym przedstawiamy jeszcze raz oczekiwania lekarzy dotyczące przedmiotowej sprawy.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZ

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie