28 maja 2010

 

Bydgoszcz dnia 28 maja 2010r.

Komunikat dla mediów.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że przesłał w dniu dzisiejszym do Prokuratury Rejonowej w Rybniku doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. W ocenie OZZL dyrektor szykanuje działaczy związkowych, a przez to uniemożliwia im oraz organizacji zakładowej OZZL prowadzenie działalności związkowej, co stanowi przestępstwo zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych.

Dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku zwolnił dyscyplinarnie z pracy przewodniczącego i wiceprzewodniczącego organizacji zakładowej OZZL. Powód zwolnienia, jaki podał dyrektor (nieusprawiedliwiona obecność w pracy), jest oczywiście bezzasadny, co zostało dowiedzione przez obu lekarzy. Ich rzekomo nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy była spowodowana wykonywaniem czynności biegłego sądowego, zleconych przez sąd. Wobec powyższego należy uznać, iż dyrektor szpitala świadomie i z naruszeniem prawa zwolnił obu działaczy związkowych, aby uniemożliwić im, a pośrednio także całej organizacji zakładowej OZZL prowadzenie działalności związkowej. Można domniemywać, że takie działania dyrektora miały związek z faktem, iż Organizacja Terenowa OZZL Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku pozostaje w sporze zbiorowym z dyrekcją szpitala dotyczącym wynagrodzeń lekarskich. Na mocy podpisanego parę lat temu porozumienia dyrekcja szpitala jest zobowiązana do stopniowego podwyższania wynagrodzeń lekarskich ale od pewnego czasu przestała realizować to porozumienie. W tych dniach miały się odbyć kolejne rozmowy dyrekcji z OZZL w tej sprawie.

ZK OZZL wystąpił również w dniu dzisiejszym do Marszałka Województwa Śląskiego z wnioskiem o natychmiastowe odwołanie ze stanowiska dyrektora szpitala w Rybniku.

Zarząd Krajowy OZZL

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie