22 stycznia 2016

 

Bydgoszcz dnia 22 stycznia 2016r

Komunikat

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie, że przepis Rozporządzenia Ministra zdrowia (z dnia  8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), który nakazuje aby każda odmowa przyjęcia dziecka do szpitala była konsultowana z ordynatorem oddziału (jego zastępcą albo kierownikiem oddziału) – jest niezgodny  z art. 2 Konstytucji RP. Przyczyną tej niezgodności jest – przede wszystkim – naruszenie przez treść przepisu zasad poprawnej legislacji (zasada wyprowadzona z art.2 Konstytucji RP).

Przepisy prawne – aby  je uznać za zgodne z art. 2 Konstytucji – muszą być m. innymi: zrozumiałe, jednoznaczne, spójne i niesprzeczne z innymi normami prawa. Ich treść powinna być oczywista i powinna pozwalać na wyegze­kwowanie określonych zachowań od adresatów przepisów. Tymczasem przepis nakazujący lekarzowi konsultować każdorazową odmowę przyjęcia dziecka do szpitala z ordynatorem oddziału lub jego zastępcą albo z kierownikiem oddziału nie spełnia powyższych warunków. Pozostaje sprzeczny z innymi przepisami prawa (zwłaszcza o czasie pracy), budzi wątpliwości interpretacyjne, może postawić adresata przepisu (lekarza dyżurnego w szpitalu) w trudnej sytuacji, w  której musi on wybierać między zachowaniem nakazanej procedury, a dobrem chorego dziecka ( z jednoczesnym narażeniem się na roszczenia rodziców). W niektórych przypadkach przepis ten w ogóle nie będzie mógł być zrealizowany przez lekarza (urlop lub choroba kierownika oddziału).

Treść wniosku do TK – tutaj

 

  

ZK OZZL

 

 

poniżej przedstawiamy załącznik nr 7 do wniosku, czyli spis oddziałów szpitalnych, których dotyczy problem opisany we wniosku:

 

załącznik nr 7 – tutaj