22 stycznia 2016

 

Bydgoszcz dnia 22 stycznia 2016r

Komunikat

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie, że przepis Rozporządzenia Ministra zdrowia (z dnia  8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), który nakazuje aby każda odmowa przyjęcia dziecka do szpitala była konsultowana z ordynatorem oddziału (jego zastępcą albo kierownikiem oddziału) – jest niezgodny  z art. 2 Konstytucji RP. Przyczyną tej niezgodności jest – przede wszystkim – naruszenie przez treść przepisu zasad poprawnej legislacji (zasada wyprowadzona z art.2 Konstytucji RP).

Przepisy prawne – aby  je uznać za zgodne z art. 2 Konstytucji – muszą być m. innymi: zrozumiałe, jednoznaczne, spójne i niesprzeczne z innymi normami prawa. Ich treść powinna być oczywista i powinna pozwalać na wyegze­kwowanie określonych zachowań od adresatów przepisów. Tymczasem przepis nakazujący lekarzowi konsultować każdorazową odmowę przyjęcia dziecka do szpitala z ordynatorem oddziału lub jego zastępcą albo z kierownikiem oddziału nie spełnia powyższych warunków. Pozostaje sprzeczny z innymi przepisami prawa (zwłaszcza o czasie pracy), budzi wątpliwości interpretacyjne, może postawić adresata przepisu (lekarza dyżurnego w szpitalu) w trudnej sytuacji, w  której musi on wybierać między zachowaniem nakazanej procedury, a dobrem chorego dziecka ( z jednoczesnym narażeniem się na roszczenia rodziców). W niektórych przypadkach przepis ten w ogóle nie będzie mógł być zrealizowany przez lekarza (urlop lub choroba kierownika oddziału).

Treść wniosku do TK – tutaj

 

  

ZK OZZL

 

 

poniżej przedstawiamy załącznik nr 7 do wniosku, czyli spis oddziałów szpitalnych, których dotyczy problem opisany we wniosku:

 

załącznik nr 7 – tutaj 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie