12 września 2013

 

Bydgoszcz dnia 12 września 2013r.

Komunikat dla prasy

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że przesłał do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie, że przepisy art. § 8 ust.1 i 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r., poz. 15 ) – są niezgodne z art. 2 Konstytucji RP z powodu naruszenia zasady ochrony praw nabytych.

 

W/w przepisy ograniczają prawa lekarzy mających pierwszy stopień specjalizacji z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii do udzielania niektórych świadczeń zdrowotnych. Co ważne, lekarze ci mieli dotychczas („od zawsze”) uprawnienia do wykonywania powyższych świadczeń i wykonywali je w praktyce. Nie ma żadnych uzasadnionych powodów dla których należałoby przyjąć, iż lekarze wykonujący te świadczenia wcześniej (od kilkunastu – kilkudziesięciu lat)  nagle stracili umiejętność ich wykonywania. Również minister zdrowia, wydając wspomniane rozporządzenie, nie uzasadnił dlaczego pozbawia lekarzy anestezjologów niektórych uprawnień.

 

Skutkiem pozbawienia w/w lekarzy części uprawnień (dotychczas im przysługujących) jest istotne ograniczenie możliwości zatrudnienia i zarobkowania ww. lekarzy. Jest to materia objęta zakresem działania związku zawodowego skupiającego lekarzy (OZZL). Dlatego OZZL ma legitymację prawną do wystąpienia do Trybunału w tej sprawie.

 

Pełna treść wniosku do TK – tutaj

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie