18 listopada 2020

 

Treść pisma do Premiera poniżej:

 

Bydgoszcz dnia 18 listopada 2020r.

Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwraca się do Pana o natychmiastowe skierowanie do publikacji w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19.

Ustawa ta, przyjęta przez Parlament RP i podpisana ponad 2 tygodnie temu przez Prezydenta RP, przewiduje m. innymi oczekiwane przez lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych rozwiązania, w tym zwłaszcza – wprowadzenie 100% dodatku za pracę dla wszystkich pracowników, którzy uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID -19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wiemy skądinąd, że to właśnie z tego powodu publikacja ustawy jest wstrzymana, co wydaje się nam zarówno nieprawne, niesprawiedliwe i nielogiczne, a przy tym małostkowe i pozbawione perspektywicznego myślenia o dobru państwa i społeczeństwa.

Pracownicy ochrony zdrowia są dzisiaj na „pierwszej linii frontu” walki z epidemią i jest „oczywistą oczywistością”, że powinni być szczególnie docenieni, tym bardziej, że niejednokrotnie ich praca w tych warunkach wiąże się z realnym narażaniem ich zdrowia i życia, a po części także zdrowia i życia członków ich rodzin. Wszędzie na świecie pracownicy ochrony zdrowia są dzisiaj szczególnie wynagradzani i przyznaje się im dodatki do normalnej pensji. Dzieje się to nawet w tych państwach, w których i bez epidemii, w normalnych warunkach, wynagrodzenie personelu medycznego należy do najwyższych w gospodarce. W Polsce tymczasem od lat pracownicy publicznej ochrony zdrowia należą do najgorzej zarabiających i jest to bodaj jedyny, nie przezwyciężony do dnia dzisiejszego, element spuścizny PRL-u. Nawet ustawa o płacach minimalnych w ochronie zdrowia, przyjęta przez Sejm 2 lata temu, która miała zmienić tę sytuację, w rzeczywistości tylko utrwaliła dotychczasową biedę. Nikt z tej ustawy nie jest zadowolony i wszystkie związki zawodowe reprezentujące ochronę zdrowia domagają się jej nowelizacji.

W takiej sytuacji „skąpienie” przez rządzących dodatku dla źle wynagradzanych pracowników publicznej ochrony zdrowia – pracujących w okresie epidemii jest rzeczą niepojętą, kompromitującą tych, którzy o tym decydują. A już sięganie w tym celu po pozaprawne działanie w postaci niepublikowania ustawy jest wręcz skandaliczne.

W związku z powyższym apelujemy to Pana Premiera o stosowną refleksję i natychmiastową publikację w Dzienniku Ustaw – ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

do wiadomości – media.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie