23 stycznia 2015

 

Bydgoszcz 23 stycznia 2015r.

Komunikat dla mediów

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że przesłał w dniu dzisiejszym do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza Bartosza Arłukowicza w związku z jego działaniami, które – w ocenie OZZL – stanowiły publiczne i nagminne podważanie zaufania do zawodu lekarza, a przez to naruszały zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Jednocześnie ZK OZZL opracował treść wniosku do OROZ w tej samej sprawie, który mogą składać poszczególni lekarze, jeżeli podzielają pogląd, że lekarz Bartosz Arłukowicz naruszył swoimi działaniami zasady etyki lekarskiej.  Wiemy, że pierwsi lekarze już skorzystali z tego wzoru i złożyli takie wnioski.

Treść wniosku ZK OZZL oraz wzór wniosku dla lekarzy indywidualnych znajdują się na stronie www.ozzl.org.pl

ZK OZZL zwraca też uwagę na zupełnie pomijany aspekt przedmiotowej sprawy: podważanie zaufania do zawodu lekarza uderza nie tylko w lekarzy, ale także w pacjentów. Być może nawet pacjenci tracą na tym najwięcej. Zaufanie do lekarza jest bowiem podstawą relacji chory – lekarz i ma istotny wpływ na cały proces leczenia, również na jego skuteczność. Burzenie tych relacji może przyczynić się do wielu nieszczęść ludzi chorych. Pośrednio też powoduje wzrost kosztów leczenia. Pacjenci, którzy nie ufają swoim lekarzom są bowiem bardziej roszczeniowi, domagają się wielu dodatkowych i niepotrzebnych badań, kolejnych konsultacji i wielokrotnej weryfikacji ustalonej przez ich lekarza diagnozy lub sposobu leczenia.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Treść wniosku ZK OZZL – tutaj 

 

Wzór wniosku dla lekarzy indywidualnych, którzy podzielają opinię, że lekarz Bartosz Arłukowicz złamał zasady KEL – tutaj 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie