7 stycznia 2010

 

Bydgoszcz dnia 07 stycznia 2010r.

 

Oświadczenie

Zarząd Krajowy OZZL z uznaniem przyjmuje stanowisko tych dyrektorów szpitali w województwach: podkarpackim, lubelskim i warmińsko-mazurskim, którzy nie zdecydowali się podpisać kontraktu z NFZ na rok 2010 na warunkach, które musiałyby doprowadzić te szpitale do katastrofy finansowej.

W ocenie OZZL dyrektorzy ci i wspierający ich przedstawiciele samorządów terytorialnych, zasłużyli na najwyższy szacunek, gdyż odpowiedzialność za stan swoich szpitali, prawdomówność i rzetelność zawodową postawili wyżej niż doraźne korzyści i – niekiedy – perspektywy swojej dalszej kariery zawodowej lub politycznej. O taką postawę dyrektorów szpitali apelowali od dłuższego czasu Minister Zdrowia i Premier RP. 

Dzięki takiej postawie ujawniony został faktyczny mechanizm „negocjowania” umów między NFZ a świadczeniodawcami i sposób finansowania lecznictwa w Polsce: Politycy składają obietnicę, że zapewnią wszystkim obywatelom bezpłatne leczenie w niemal nieograniczonym zakresie, po czym przeznaczają na ten cel skrajnie mało ( w stosunku do potrzeb) środków publicznych i ustalają ceny świadczeń na zbyt niskim poziomie, często poniżej kosztów, następnie zmuszają dyrektorów szpitali (używając różnych metod, łącznie z moralnym i politycznym szantażem) do podpisania niekorzystnych kontraktów z NFZ. Później tychże dyrektorów oskarżają o niegospodarność, nieodpowiedzialność i złe zarządzanie, czyniąc ich oraz pracowników służby zdrowia i organy założycielskie ZOZ-ów odpowiedzialnymi za zadłużanie szpitali i niedofinansowanie lecznictwa. W istocie jest to dowód na nieodpowiedzialność i niegospodarność rządzących.   

OZZL wyraża nadzieję, że dyrektorzy nie ustąpią w swojej słusznej sprawie. Brak kontraktów na tak rozległym obszarze kraju i perspektywa, że parę milionów Polaków zostanie – przez NFZ – pozbawionych możliwości skorzystania z refundowanego leczenia być może otworzy oczy społeczeństwa na faktyczne przyczyny złej sytuacji w służbie zdrowia  i otrzeźwi polityków. Praktyka pokazuje bowiem, że dopiero wielki niepokój społeczny może sprawić, że rządzący zaczynają słuchać merytorycznych argumentów.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu 

Otrzymują:

Prezes Rady Ministrów RP,

Minister Zdrowia,

Prezes NFZ,

media

 

patrz też: http://www.ozzl.org.pl/images/stories/negocjacje_z_nfz.jpg

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie