13 maja 2011

 

Bydgoszcz dnia 13 maja 2011r.

Komunikat dla mediów

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że zwrócił się do Minister Zdrowia  z wnioskiem o podpisanie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla lekarzy zatrudnionych w tych szpitalach (instytutach), prowadzonych obecnie w formie SPZOZ-u, dla których organem założycielskim jest Minister Zdrowia.

Związek zaproponował również aby Minister Zdrowia zorganizowała spotkanie dyrektorów innych szpitali (funkcjonujących obecnie w formie SPZOZ-ów), które zamierzają przekształcić się w spółki handlowe i zachęciła ich do podpisania układu zbiorowego pracy dla lekarzy z OZZL.

Powyższe propozycje mają bezpośredni związek z uchwaloną właśnie ustawą o działalności leczniczej, przewidującą powszechne przekształcenie szpitali w spółki handlowe. Realizacja tej ustawy doprowadzi do drastycznego konfliktu w  systemie opieki zdrowotnej: z jednej strony będą podmioty rynkowe (spółki handlowe) z natury rzeczy nastawione na zysk, z drugiej – urzędniczy dyktat NFZ, określający arbitralnie ceny na świadczenia udzielane przez te spółki i limity tych świadczeń, jakie wolno będzie wykonać.

W takiej sytuacji, gdy ceny świadczeń zdrowotnych ustalana są drogą administracyjną i są jednakowe dla wszystkich, także koszty tych świadczeń należy określić  administracyjnie i – w miarę – ujednolicić, a podstawowym kosztem szpitali są i będą zawsze wynagrodzenia pracownicze.

 ZK OZZL zwraca uwagę na pozytywny precedens jaki miał miejsce w przypadku opracowania metodologii wyceny dializoterapii przez zespół powołany wspólnie przez NFZ i przedstawicieli właścicieli stacji dializ. Wśród kosztów tego świadczenia zdrowotnego uwzględniono też pracę lekarza i przyjęto wspólnie jedną – przeciętną – wartość wynagrodzenia zasadniczego (bez dodatków) lekarza wynoszącą 9 500 złotych miesięcznie brutto.  Podobnie powinno być w przypadku innych świadczeń refundowanych przez Fundusz.

Alternatywą dla układowego ustalenia płac pracowniczych jest „urynkowienie” cen świadczeń refundowanych, co musiałoby się jednak wiązać z „urynkowieniem” składki lub wprowadzeniem szerokiego współpłacenia za niektóre świadczenia, czego rząd nie chce zrobić.

OZZL przypomina, że Polska jest sygnatariuszem Konwencji nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy, a przez to zobowiązała się do „zachęcania i popierania jak najszerszego rozwoju i wykorzystywania procedury dobrowolnych rokowań dla zawierania układów zbiorowych pomiędzy pracodawcami i organizacjami pracodawców z jednej strony a organizacjami pracowników z drugiej, w celu uregulowania w ten sposób warunków pracy” (art. 4 Konwencji). 

ZK OZZL zwróci się też w najbliższym czasie do dyrektorów szpitali i organów  założycielskich z podobną propozycją zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla lekarzy, co uchroni placówki ochrony zdrowia przed chaosem i strajkami pracowniczymi – po przekształceniu w spółki.   

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu  

 

komunikat w pdf – tutaj do pobrania 

list do MInister Zdrowia – tutaj