25 listopada 2020

W związku z licznymi sygnałami od lekarzy, że dyrekcje szpitali (prezesi spółek handlowych prowadzących szpitale) delegują lekarzy dowolnej specjalizacji na oddziały przeznaczone do leczenia chorych, zakażonych SARS CoV- 2 przypominamy, że nie można delegować dowolnego lekarza do udzielania dowolnych świadczeń lekarskich. Podstawowym warunkiem musi być aby lekarz miał umiejętności i kompetencje do wykonywania tego rodzaju świadczeń.

(Niektórych) dyrektorów szpitali i prezesów szpitali przekształconych w spółki handlowe trzeba uświadomić, że ich pojmowanie zawodu lekarza jako osoby mającej kwalifikacje do udzielania dowolnych świadczeń lekarskich – z racji posiadania prawa wykonywania zawodu – jest głęboko archaiczne. Takie podejście byłoby uzasadnione może 150 – 200 lat temu. Dzisiaj zawód lekarza obejmuje duża grupę specjalistów, których nie można dowolnie zastępować. Który z prezesów lub dyrektorów szpitali pójdzie leczyć zawał serca u okulisty, albo zoperuje kręgosłup u laryngologa? Dlaczego zatem ci sami dyrektorzy i prezesi kierują np. lekarza rehabilitanta, psychiatrę, okulistę do leczenia chorych na Covid-19, oczekując nie tylko, że lekarze ci będą znakomicie zorientowani co leczenia zapalenia płuc ale i chorób towarzyszących jakie zwykle występują u chorych na Covid -19 (są to z reguły ludzie starsi, najczęściej z chorobami towarzyszącymi) a nawet, że będą potrafili prowadzić intensywną terapię przy użyciu respiratora (nota bene w warunkach „codziennych” nawet nie wszyscy anestezjolodzy mają do tego formalne uprawnienia).

Wobec powyższego ZK OZZL jeszcze raz przypomina:

Wielu lekarzy zdając sobie sprawę z obecnej, trudnej sytuacji epidemiologicznej deklaruje chęć niesienia pomocy zarażonym. Pomoc ta musi jednak być oparta o warunki, które umożliwią zapewnienie chorym pacjentom odpowiedniej pomocy. Z tych względów lekarze mają prawo żądać, aby spełnione zostały następujące warunki:

 

Każdy z lekarzy skierowanych do oddziału przeznaczonego dla chorych na COVID-19 będzie miał zapewnioną możliwość stałej konsultacji ze specjalistami z zakresu leczenia chorób zakaźnych i innych osób, które specjalizują się w leczeniu COVID-19 oraz zapewnione będzie, że leczeniem chorych wymagających użycia respiratorów zajmą się lekarze anestezjolodzy/specjaliści intensywnej terapii.

 

Każdemu z lekarzy skierowanych do oddziału przeznaczonego dla chorych na COVID-19 zostaną zapewnione środki ochrony osobistej w należytej ilości oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa.

 

Każdy z lekarzy skierowanych do oddziału przeznaczonego dla chorych na COVID-19 będzie zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie na jednym, konkretnie wskazanym oddziale.

 

Skierowanie do pracy na oddziale przeznaczonym dla chorych na COVID-19 przyjmie formę aneksu do umowy wiążącej danego lekarza z podmiotem leczniczym,w którym wskazane zostaną wszystkie powyższe warunki wraz z ustaleniem stawki wynagrodzenia.

 

Zarząd Krajowy OZZL

 

 

 

patrz też: http://ozzl.org.pl/zespol-kryzysowy-ozzl/2-uncategorised/14029-w-jakich-sytuacjach-lekarze-moga-odmowic-udzielania-swiadczen-medycznych-w-tworzonych-oddzialach-covidowych-z-uwagi-na-brak-sluz-ciagow-komunikacyjnych-brak-masek-ochronnych-i-brak-kombinezonow

 

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie