20 października 2020

Bydgoszcz dnia 20.10.2020

Stanowisko ZK OZZL

w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID–19 – przedstawionego w dniu 19. 10.2020

Zarząd Krajowy OZZL zdecydowanie protestuje przeciwko niektórym przepisom, projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID–19 – przedstawionego w dniu 19. 10.2020.

Za niedopuszczalne i karygodne uważamy „przemycanie” pod pozorem walki z epidemią, przepisów, które już raz, niedawno, zostały przez polski parlament odrzucone, a dotyczyły ułatwień w zatrudnianiu lekarzy z krajów spoza UE (art. 6 i konsekwentnie art. 14 proponowanej ustawy). OZZL stoi na stanowisku, ze każdy lekarz, który ma wykonywać w Polsce swój zawód powinien, niezależnie od kraju pochodzenia, spełnić te same warunki, które spełnia lekarz polski.

Negatywnie oceniamy również treść art. 13 proponowanej ustawy, który nakłada na samorządy zawodów medycznych, (w tym samorząd lekarski) obowiązek sporządzenia – na wniosek wojewody albo ministra zdrowia „wykaz osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy „. Zwracamy uwagę, że samorząd lekarski nie ma narzędzi (danych, informacji), które pozwalałyby na ocenę czy dana osoba rzeczywiście może być skierowana do pracy. Zależy to bowiem od wielu okoliczności, które samorządowi lekarskiemu nie są znane (i nie powinny być znane). Obecna treść przepisu może rodzić konflikty, jeżeli wojewoda lub minister zdrowia będzie traktował wykaz sporządzony przez samorząd jako bezwzględnie obowiązujący, a wskazani lekarze – w sposób uzasadniony – będą wykazywali, że nie mogą być skierowani do pracy.  

Bardzo krótki czas przeznaczony na ocenę projektu oraz jego wielowątkowość i skomplikowanie uniemożliwia pełną, dokładną ocenę innych przepisów.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie