12 listopada 2013

 

Bydgoszcz 12 listopada 2013r.

Komunikat dla mediów.

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że wystąpił w dniu dzisiejszym z pismem do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie w sprawie jego doniesienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez lekarzy, którzy zaprotestowali przeciwko złym warunkom leczenia chorych w szpitalu.

Przestępstwo to miałoby polegać na tym, że lekarze grupowo zwolnili się z pracy i utworzyli komitet negocjacyjny, przez co mieliby stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych i złamać ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Zarzuty te są – oczywiście – absurdalne. Jak można oskarżać lekarzy protestujących przeciwko złym warunkom leczenia chorych o … stwarzanie niebezpieczeństwa dla tych chorych. Równie niedorzeczne jest sugerowanie, że nastąpiło złamanie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w sytuacji, gdy do żadnego sporu zbiorowego – w rozumieniu tej ustawy-  nie doszło.  Działania podjęte przez dyrektora szpitala mają wyraźnie charakter „wypowiedzenia wojny” lekarzom własnej placówki.

ZK OZZL wzywa dyrektora placówki do zaprzestania tej bezsensownej walki z lekarzami, którzy wykazują troską o pacjentów i o dobre imię swojego zakładu pracy. Zamiast tego proponujemy podjęcie konstruktywnego dialogu.

Podobne pismo ZK OZZL wysłał do marszałka województwa śląskiego oraz wicemarszałka odpowiedzialnego za służbę zdrowia. 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

 

Treść listów – poniżej:

list do dyrektora 

– list do marszałka woj. śląskiego 

– list do wicemarszalka woj. śląskiego