28 września 2011

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Informujemy o akcji, którą zapoczątkowali koledzy lekarze skupieni przy portalu internetowym „Konsulium 24”. Polega ona na zbieraniu podpisów pod petycją do NRL w sprawie bojkotu umów na wystawianie recept refundowanych od 1.07.2012. Dla osób niezorientowanych przypominamy: ustawa umożliwia domaganie się od lekarza zwrotu kosztów refundacji leków w przypadku pomyłki na recepcie oraz wprowadza kary do 8 lat więzienia za przyjmowanie korzyści związanej z wystawianie leków (np. udział w sponsorowanym zjeździe naukowym).

Petycję można poprzeć na portalu Konsylium24 (po wcześniejszym zalogowaniu się).

http://konsylium24.pl/posts/28238


Treść petycji poniżej.

 


Sz. P. dr n. med. Maciej Hamankiewicz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie wejściem w życie ustawy refundacyjnej sankcjonującej obciążanie lekarzy kosztami refundacji leków w przypadku popełnienia uchybień formalnych przy wystawianiu recept refundowanych. Sytuacja w której lekarzy najpierw obarcza się urzędniczymi obowiązkami, a następnie karze za ich niewypełnianie jest nie do zaakceptowania dla naszego środowiska. Rolą lekarza jest udzielania pomocy pacjentom w każdym przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Kwestie refundacji leczenia i weryfikacji uprawnień należą do Ubezpieczyciela i nie mogą być przerzucane na nasze barki.

Równie krzywdzące są wysuwane wobec nas podejrzenia o kierowanie się osobistymi korzyściami przy wyborze leków i dyscyplinowanie nas w ustawie karą 8 lat więzienia, odpowiednią dla popełnienia ciężkich przestępstw.

Dlatego też zwracamy się do Naczelnej Rady Lekarskiej o wezwanie środowiska lekarskiego do bojkotu umów z NFZ na wystawianie recept refundowanych od dnia 1.07.2012r. Równocześnie domagamy się podjęcia działań zmierzających do całkowitej zmiany zasad refundacji leków, uwalniającej nas od groźby kar finansowych i podejrzeń o konflikt interesów.

Wzorem większości krajów europejskich lekarze powinni być wyłączeni z procesu weryfikacji ubezpieczenia pacjenta, bowiem czynność ta nie wchodzi w zakres obowiązków wynikających z ustawy o zawodzie lekarza. Koszt zakupu leków powinien być refundowany uprawnionym osobom bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wprowadzenie takiego rozwiązania upraszcza system i czyni go bardziej transparentnym. Jest korzystne zarówno dla lekarzy jak i zakładów opieki zdrowotnej.

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie