19 lutego 2015

 

 

Zarząd Krajowy OZZL przesłał w dniu dzisiejszym do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie zażalenie na Postanowienie OROZ OIL w Szczecinie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniajćego w sprawie popełnienia przewinienia zawodowego przez lek. Bartosza Arłukowicza. Treść zażalenie jest tutaj.

 

 

ZK OZZL przedstawia również wzór indywidualnego (składanego przez poszczególnych lekarzy, a nie związek zawodowy) zażalenia składanego do Okręgowego Sądu Lekarskiego  w Szczecienie w tej samej sprawie.

 

Wzór zażalenia indywidualnego jest do pobrania tutaj