12 października 2017

 

Zarząd Krajowy OZZL wzywa wszystkich lekarzy w Polsce do czynnego poparcia protestu głodowego Porozumienia Rezydentów OZZL.

 

Wyrażenie poparcia można wyrazić w następujący sposób:

 

– wzięcie udziału w głodówce, prowadzonej w Szpitalu Dziecięcym WUM w Warszawie,

– wzięcie udziału w Manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w sobotę 14 października br. o godzinie 12. 00 ,

– wzięcie udziału w Manifestacjach poparcia dla protestu głodowego PR OZZL, które odbędą się w licznych miastach wojewódzkich (przygotowują się:Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław, Lublin ( patrz:http://ozzl-rzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=587;pikieta-pod-mz-07102017r&catid=39;atualnoci&Itemid=60 ) , Kielce, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Białystok, Szczecin, Gdańsk

– inne formy manifestacji solidarności z głodującymi poprzez np. wywieszenie plakatów, założenie odpowiednich koszulek, przeprowadzenie zebrań lekarzy itp.

 

Poza wszystkim,  ZK OZZL wzywa wszystkich lekarzy w Polsce, zatrudnionych w szpitalach do podjęcia przygotowań do akcji jednoczasowego wypowiedzenia klauzuli opt –out.

 

W ocenie ministra zdrowia lekarzy w Polsce nie brakuje, nie ma zatem potrzeby aby pracowali ponad siły, łamiąc przepisy o czasie pracy i narażając zdrowie swoje i swoich pacjentów.