2 lipca 2020

 

Przekazujemy zaproszenie, kierowane do lekarzy przez prof. Jarosława Fedorowskiego Prezesa Polskiej Federacji Szpitali:

 

 

Serdecznie zapraszamy lekarzy do udziału w badaniu PanSurg SSAFE, prowadzonym przez Imperial College London, dotyczącym bezpieczeństwa, zdrowia psychicznego i wypalenia zawodowego u pracowników ochrony zdrowia.

 
Oprócz Polski w badaniu uwzględniono także Wielką Brytanię i Singapur. To porównanie na międzynarodowym forum jest unikatową szansą na zwiększenie motywacji do poprawy warunków pracy w systemie ochrony zdrowia i wnikliwą, opartą na liczbach, diagnozę obecnej sytuacji w naszym kraju.  Udało nam się zrekrutować dostateczną liczbę pielęgniarek, lecz wciąż potrzebujemy więcej odpowiedzi od lekarzy, aby wzmocnić statystyczną siłę wniosków dot. tej grupy. Czasu jest bardzo mało, gdyż praca jest już przygotowywana do publikacji. Poza badaniem wieloośrodkowym, prowadzona jest szczegółowa analiza dotycząca warunków pracy i kondycji psychicznej personelu w Polsce, która ukaże się w oddzielnej publikacji.
Ankieta jest w pełni anonimowa, naukowo zwalidowana i przetłumaczona na język polski. Wypełnienie ankiety powinno zająć 10–15 minut.
Link do ankiety:
Więcej informacji na temat badania SSAFE:
Z góry dziękujemy za udział w badaniu.
Jednym z koordynatorów jest polski student medycyny na ICL:


<jan.przybylowicz15@imperial.ac.uk>;

Z wyrazami uszanowania,
Jarosław J. Fedorowski