23 lipca 2020

 

Bydgoszcz dnia 23 lipca 2020r.

Komunikat dla mediów.

ZK OZZL informuje, że przewodniczący ZK wysłał pismo do pana Pawła Muchy, zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP, w związku z jego odpowiedzią na pismo ZK OZZL kierowane do Prezydenta.

Treść pisma na stronie www.ozzl.org.pl

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

treść listu do ministra Pawła Muchy:

 

Bydgoszcz dnia 23 lipca 2020r.

Pan

Paweł Mucha

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

Sekretarz Stanu

Szanowny Panie Ministrze,

Dziękujemy za list z dnia 7 lipca br, który skierował Pan do nas w odpowiedzi na nasz list do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy z dnia 22 czerwca br. W naszym piśmie do Pana Prezydenta prosiliśmy o spotkanie z nim w celu przedstawienia stanowiska OZZL w sprawie złej sytuacji publicznej ochrony zdrowia w naszym Kraju, w tym zwłaszcza zupełnej niemocy rządzących jeśli chodzi o przedstawienie koncepcji spójnego, logicznego, racjonalnego i – przede wszystkim – wydolnego (tj. „bezkolejkowego”) systemu publicznej ochrony zdrowia w naszym Kraju.

Pana odpowiedź na nasz list do Prezydenta ma się nijak do problemów, o których pisaliśmy i podejrzewamy, że ma sztampowy charakter przygotowany jako odpowiedź na wszelkie korespondencje kierowane do Pana Prezydenta w szeroko pojętym przedmiocie ochrony zdrowia. Jest w istocie wyrazem lekceważenia wobec nas i – pośrednio – lekarzy, których reprezentujemy.

Ponieważ Pana odpowiedź zawiera odmowę na naszą prośbę o spotkanie z Panem Prezydentem, prosimy jedynie o potwierdzenie (lub zaprzeczenie), że ta odmowa została uzgodniona z Prezydentem, a nie jest jedynie Pana osobistą decyzją albo decyzją urzędników którzy Panu podlegają.

Tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich Pan Prezydent zaproponował politykom różnych ugrupowań utworzenie „Koalicji polskich spraw” czyli pracę nad wspólnym rozwiązywaniem głównych polskich problemów. Jak pokazuje życie, politycy (opozycyjni) nie kwapią się do takich konstruktywnych działań. Tymczasem propozycja podobnych działań kierowana ze strony środowiska lekarskiego do Pana Prezydenta w sprawie rozwiązania problemu, który przez niemal 80% Polaków uważany jest za najważniejszy problem naszego państwa – jest przez Głowę Państwa odrzucany. Z kim Pan Prezydent chce „sklejać” Polskę, jeżeli nie ze zwykłymi obywatelami, ekspertami w swojej dziedzinie ?

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL