18 października 2023
Przewodnicząca OZZL- Grażyna Cebula-Kubat- uczestniczyła w XIX Forum Rynku Zdrowia, na którym dyskutowano o najważniejszych tematach dla polskiej ochrony zdrowia:
💬 „Powinna się zmienić organizacja ochrony zdrowia. Powinna być organizacja ochrony zdrowia partnerska, a więc powinny być interdyscyplinarne zespoły terapeutyczne. W tych zespołach powinny być zawody nie tylko medyczne. Nie zapominajmy o zawodach niemedycznych, ponieważ szpital to jest sieć naczyń połączonych. Potrzebni jesteśmy wszyscy.
Sami tego wszystkiego nie zrobimy. Dlatego jest nam potrzebny dialog merytoryczny, który będzie skutkował ustawami, zarządzeniami czy wyprowadzeniem nowych standardów, które będą podstawą do naszego działania.
Potrzebna jest reforma systemu ochrony zdrowia, która będzie nam dawała kompleksową i skoordynowaną opiekę dla pacjentów w okresie przedszpitalnym, szpitalnym i poszpitalnym. Ponadto, ta reforma powinna dać bezpieczeństwo finansowe wszystkim placówkom medycznym. Kreowane bezpieczeństwo w szpitalach będzie warunkowało to, że młodzi adepci sztuki medycznej nie będą wyjeżdżać za granicę.
My, jako Związek Zawodowy Lekarzy, od listopada ubiegłego roku, jesteśmy w trakcie rozmów z ministrem Bromberem przede wszystkim, jeżeli chodzi o normy minimalnego zatrudnienia dla kadry specjalistycznej w szpitalach i poradniach.
Dlaczego te normy są takie ważne? Z tego względu, że jeżeli mamy zapewniać bezpieczeństwo i odpowiednią jakość dla pacjentów, to muszą być też zapewnione bezpieczne warunki dla wszystkich grup medycznych. Jeżeli będziemy mieć odpowiednią grupę specjalistów na oddziałach, to będzie miał kto szkolić rezydentów, bo to się pomija. Trzecia sprawa- jeżeli będzie odpowiednia liczba specjalistów, to nie będą tak często zawieszane i zamykane oddziały.”