12 grudnia 2014

 

Bydgoszcz dnia 12 grudnia 2014r.

Komunikat dla mediów

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że w dniu dzisiejszym wysłał pismo do Premier RP Ewy Kopacz i Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, wzywający Rząd do zaniechania działań, które utrudniają lekarzom rozpoznawanie i leczenie chorób nowotworowych oraz do natychmiastowego wprowadzenia następujących zasad dotyczących leczenia chorych onkologicznych:

 1. Świadczenia lecznicze chorych onkologicznych nie są limitowane,
 2. Badania diagnostyczne wykonywane u chorych z podejrzeniem choroby nowotworowej nie są limitowane, a podstawą dla ich wykonania jest skierowanie od lekarza z podaniem podejrzenia choroby nowotworowej,
 3. Refundacja badań diagnostycznych pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej należy bezpośrednio do NFZ, lekarze nie mogą być płatnikami za te badania, aby nie mieli pokusy oszczędzania na nich !
 4. Badania diagnostyczne i świadczenia lecznicze chorych onkologicznych są tak wycenione, aby pokrywały przeciętne koszty, które trzeba ponieść dla ich wykonania.

OZZL przypomniał, że lekarze od lat zabiegali o wprowadzenie takich zmian w opiece zdrowotnej, które ułatwiłyby dostęp chorych onkologicznych do szybkiej diagnostyki i skutecznego leczenia, a Rząd długo opierał się przed spełnieniem tych postulatów. Dopiero szeroka akcja społecznego i medialnego  nacisku w tej sprawie doprowadziła do złożenia obietnicy przez Premiera Donalda Tuska, że los chorych onkologicznych ulegnie poprawie, jak domagali się tego lekarze.  Realizacją tej obietnicy miał być tzw. pakiet onkologiczny przygotowany przez Ministra Zdrowia. Niestety propozycje zawarte w tym „pakiecie” realizują postulaty lekarzy tylko w niewielkiej części, wprowadzając nielimitowanie leczenia u pacjentów z już rozpoznaną chorobą. Pozostałe elementy pakietu, a zwłaszcza sposób kierowania chorych z podejrzeniem choroby na badania diagnostyczne i sposób refundacji tych badań są tak skonstruowane aby raczej utrudnić dostęp do świadczeń, niż go ułatwić.

Wobec tego OZZL zdecydował się na wspomniane wyżej wystąpienie do Premier Ewy Kopacz i Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza. OZZL ma nadzieję, że Rząd wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom lekarzy i pacjentów onkologicznych i spełni przedstawione postulaty.  

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Treść listu do Premier RP i Ministra Zdrowia jest tutaj 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie