26 kwietnia 2012

 

Przedstawiamy niżej wzór wniosku, jaki świadczeniodawcy powinni złożyć w dniu 26 kwietnia do swojego oddziału NFZ w celu doprowadzenia do wykreślenia z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotychczasowych zapisów o karach umownych, które są nielegalne.

 


wzór wniosku do NFZ o zmianę warunków umowy – dla świadczeniodawców


Narodowy Fundusz Zdrowia

Oddział Wojewódzki w ………….

 

Wniosek o zmianę warunków umowy.


Działając na podstawie § 43 ust.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej składam wniosek o zmianę warunków umowy Nr ………………….. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ……………………………………… zawartej w dniu ……………. między NFZ a …………………………………………………………… .

Wnioskowana przeze mnie zmiana polega na wykreśleniu dotychczasowych zapisów dotyczących kar umownych nakładanych na świadczeniodawcę na podstawie przepisów § 29 – 31 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uzasadnieniem dla mojego wniosku jest fakt, że w/w zapisy są niezgodne z art. 92 ust.1 Konstytucji RP, bo ich treść przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego w/w rozporządzenie ministra zdrowia zostało wydane. Potwierdził to Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu do Ministra Zdrowia z dnia 14 marca br. W załączeniu przedstawiam też opinie prawne w tej sprawie, sporządzone przez wybitnych konstytucjonalistów. Skoro podstawa prawna „kar umownych” jest wadliwa, to i same kary są nielegalne. Zatem niniejszy wniosek uważam za uzasadniony.

Jednocześnie oczekuję, że zgodnie z § 43 ust.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia podejmie nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku negocjacje dotyczące ustalenia nowych warunków umowy w uchylonym zakresie – w oparciu o właściwe podstawy prawne.

Niniejszym oświadczam, że upoważniam ………wpisać nazwę organizacji świadczeniodawców np. Porozumienie Zielonogórskie lub inną, albo swoją Okręgową Radę Lekarską …. do reprezentowania mnie w tych negocjacjach.

Informuję również, że podobne wnioski o zmianę warunków umowy zostały skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia przez świadczeniodawców w całym kraju, a działania te są koordynowane i wspierane przez najważniejsze organizacje świadczeniodawców z samorządem lekarskim włącznie.

Podpis świadczeniodawcy lub jego przedstawiciela

Załączniki – 2 opinie prawne (do pobrania ze strony:

http://ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12843;uwaga-tutaj-dostpne-s-opinie-prawne-wybitnych-konstytucjonalistow-potwierdzajce-ze-przepisy-o-karach-umowych-w-rozporzdzeniu-mz-s-niekonstytucyjne-&catid=56;aktualnoci&Itemid=2


Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie