24 stycznia 2019

 

Bydgoszcz, 24 stycznia 2019 roku

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie „dyscyplinowania” przez ZUS lekarzy nie wystawiających E- zwolnień

W związku z podejmowaniem przez ZUS działań „dyscyplinujących” lekarzy, którzy – z różnych powodów, również z powodu czasowego niedziałania platformy usług elektronicznych ZUS – nie wypisywali zwolnień ZUS w formie elektronicznej ale w formie papierowej, Zarząd Krajowy OZZL przypomina:

Wystawianie druków ZUS ZLA ma na celu, zgodnie z ustawą, uzyskania świadczenia pieniężnego przez chorego – ubezpieczonego w ZUS i nie jest jednoznaczne z orzekaniem o stanie zdrowia pacjenta. Zatem wystawianie tych druków nie należy do obowiązków zawodowych lekarzy ale jest pewną przysługą wyświadczaną przez lekarzy dla ZUS, tym bardziej, że lekarze wykonują tę pracę na rzecz ZUS bez wynagrodzenia (zastępując pracowników ZUS i przysparzając tym samym ZUS-owi korzyści finansowej).

Orzekanie o stanie zdrowia, do czego lekarz jest zobowiązany ustawowo, może odbywać się na dowolnym papierze i w dowolnej formie i nie ma nic wspólnego z ZUS.

Zatem zupełnie niezrozumiałe i bez sensu są groźby pozbawienia lekarzy uprawnień do wystawiania zaświadczeń ZUS ZLA kierowane przez urzędników ZUS wobec lekarzy, którzy z różnych powodów nie wypisywali zwolnień ZUS w formie elektronicznej ale w formie papierowej. Pozbawiając lekarzy uprawnień do wystawiania zaświadczeń ZUS ZLA urzędnicy ZUS uderzają w interes instytucji którą reprezentują i w swoich klientów – ubezpieczonych, a nie w lekarzy! ZK OZZL przestrzega, że dalsze tego typu działania mogą mieć tylko taki skutek, że lekarze sami i masowo zrezygnują z tego wątpliwego „przywileju”.

Działania urzędników ZUS są dodatkowo niezrozumiałe, jeśli pamięta się, że wraz z wejściem „obligatoryjnego” wypisywania ZUS ZLA w formie elektronicznej, najwyżsi przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapewniali, że żadnego lekarza, który będzie wypisywał po grudniu 2018 roku druki ZUS ZLA w formie papierowej nie spotkają jakiekolwiek sankcje ze strony ZUS, a zwolnienia papierowe będą akceptowane. Postępowanie ze strony ZUS, z jakim spotykamy się dzisiaj, narusza zatem dobre imię zarówno pani Minister MRPiPS jak i pani Prezes ZUS, bo czyni z nich kłamców, co zapewne nie jest prawdą.

Jeżeli faktycznie – jak podają przedstawiciele ZUS – z elektronicznej formy wystawiania druków ZUS ZLA korzysta już ponad 99% lekarzy, to nic się nie stanie, gdy ułamek procenta lekarzy będzie nadal wystawiać druki w formie papierowej. W niczym nie zmniejszy to powszechności „cyfryzacji” i sukcesu rządu w tym zakresie. Wzywamy zatem panią Minister RPiPS jak i panią Prezes ZUS aby – w swoim własnym interesie, interesie ZUS i osób ubezpieczonych – dotrzymały danego słowa i pozostawiły możliwość wystawiania papierowych zwolnień ZUS przez tych lekarzy, którzy tego chcą.

Zarząd Krajowy OZZL  

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu    

Do wiadomości:

-media

– Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
– Gertruda Uścińska – Prezes ZUS

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie