18 grudnia 2020

 

Wypłaćcie dodatki covidowe ze środków NFZ abyście nie musieli płacić odszkodowań z pieniędzy szpitalnych!


Bydgoszcz 18 grudnia 2020r

Do dyrektorów szpitali w Polsce

Drugi list otwarty w sprawie dodatków „covidowych”

Szanowni Państwo,

Cztery dni temu Zarząd Krajowy OZZL zwrócił się do Was z apelem o to, abyście nie stwarzali przeszkód w uzyskaniu przez lekarzy (i innych pracowników ochrony zdrowia) przysługujących im dodatków (w kwocie 100% dotychczasowego wynagrodzenia) za pracę przy zwalczaniu epidemii wirusa SARS CoV-2.

Niestety, do Zarządu Krajowego OZZL nadal i bezustannie trafiają skargi lekarzy, którzy spełniają warunki zawarte w odpowiednich przepisach, a dyrektorzy szpitali odmawiają wpisania tych lekarzy na listę osób uprawnionych do otrzymania dodatków, przekazywaną następnie do NFZ w celu uzyskania środków na ten cel. Część dyrektorów, interpretując przepisy w sposób dowolny, przyznaje tylko część kwoty dodatku, uzależniając ją od ewidencji czasu pracy lekarzy „w bezpośrednim kontakcie” z zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem SARS CoV-2.

Chcielibyśmy Państwu przypomnieć, a części z Państwa uświadomić, że jest to sprzeczne z literą prawa, a nawet wprost sprzeczne z interpretacją podaną przez NFZ. Na stronie Funduszu można bowiem przeczytać: „Ewidencja czasu pracy przy pacjencie z COVID+ nie jest koniecznością. NFZ nie wymaga ewidencjonowania czasu pracy konkretnego pracownika przy pacjentach z COVID-19. Taki obowiązek nie wynika z polecenia Ministra Zdrowia” – źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-medykow-jak-i-kiedy-bedzie-wyplacane,7863.html . Skoro nie ma obowiązku ewidencji pracy jest oczywiste, że nie wolno wypłacać dodatku w niepełnej wysokości (bo jak by tę wysokość należało ustalić?).

Podobnie nieuzasadnione jest ograniczanie lekarzy uprawnionych do dodatku wyłącznie do osób, które są zatrudnione na wydzielonych „oddziałach covidowych”. Przekonuje o tym również interpretacja przepisów dokonana przez MZ w odpowiedzi na wątpliwości Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia. Jest ona dostępna na stronie www.ozzl.org.pl. (patrz niżej) 

Na końcu chcemy jeszcze raz przypomnieć, że pieniądze przeznaczone na dodatki NIE OBCIĄŻAJĄ BUDŻETU SZPITALI, bo pochodzą ze specjalnego funduszu z budżetu państwa. Dlatego wzywamy Was abyście nie żałowali tych dodatków lekarzom uprawnionym. Jednocześnie zapowiadamy, że w przypadku, gdy lekarz uprawniony nie zostanie wpisany przez dyrektora szpitala na odpowiednią listę przekazywaną do NFZ i z tego powodu nie uzyska on dodatku – ZK OZZL udzieli temu lekarzowi pomocy prawnej w sądowym roszczeniu o odszkodowanie za utracone wynagrodzenie. Jest oczywiste, że sprawę wygra, a środki na to odszkodowanie nie będą (tym razem) pochodzić z dodatkowych pieniędzy z NFZ ale obciążą budżet szpitala. Już na marginesie należy zauważyć, że takie postepowania dyrektora będzie z pewnością uznane za wyraz niegospodarności.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu        

 

Stanowisko MZ w sprawie dodatków covidowych w odpowiedzi dla Zespołu Trójstronnego ds. OZ – tutaj

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie