17 czerwca 2019

 

Bydgoszcz dnia 17 czerwca 2019r

Komunikat do mediów

o wniosku ZK OZZL do Prokuratora Generalnego o zbadanie czy nie zaszło przestępstwo z art. 155 kodeksu karnego (nieumyślne spowodowanie śmierci) przez niedofinansowanie publicznej ochrony zdrowia mimo istniejących możliwości państwa aby to niedofinansowanie zlikwidować  

 

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że wystąpił w dniu dzisiejszym do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o zbadanie czy nie zaszło przestępstwo z art. 155 kodeksu karnego (nieumyślne spowodowanie śmierci) przez niedofinansowanie publicznej ochrony zdrowia mimo istniejących możliwości państwa aby to niedofinansowanie zlikwidować .

W ocenie ZK OZZL jest możliwe, że przestępstwo to zostało dokonane przez członków rządu, którzy zdecydowali o przedłożeniu Sejmowi projektów ustaw przewidujących wydatki ze środków budżetowych w kwocie ocenianej na ok. 40 mld PLN rocznie, przeznaczone na cele określane jako „nowa piątka PiS” oraz przez parlamentarzystów, którzy głosowali za przyjęciem tych ustaw, a nie zdecydowali o przeznaczeniu tych środków na poprawę finansowania publicznej ochrony zdrowia i w ten sposób, nie zapobiegli, chociaż mogli (!), tysiącom zgonów rocznie pacjentów, którzy z powodu niedofinansowania ochrony zdrowia, powodującego jej niewydolność, nie otrzymują pomocy medycznej w odpowiednim czasie albo nie otrzymują odpowiedniego leczenia, przez co postęp choroby doprowadza ich do śmierci.

W ocenie OZZL, zarówno członkowie rządu, jak i parlamentarzyści dobrze wiedzieli, że publiczna ochrona zdrowia jest w Polsce niedofinansowana w wielkim stopniu i że to niedofinansowanie skutkuje zgonami tysięcy osób rocznie, którym to zgonom można by zapobiec gdyby finansowanie było odpowiednie. Mając taką wiedzę i wiedząc, że są możliwości państwa aby przeznaczyć ogromną ilość środków budżetowych na poprawę finansowania publicznej ochrony zdrowia (o takich możliwościach przekonuje propozycja sfinansowania „nowej piątki PiS”) powinni oni – w ocenie OZZL – przeznaczyć te środki na ratowanie życia ludzkiego, a nie na inne cele, które – jakkolwiek dają pewne społeczne korzyści – to jednak z pewnością nie przyczynią się do zmniejszenia liczby zgonów, których można by uniknąć.

W ten sposób, w ocenie ZK OZZL osoby te nie zachowały przeciętnego obowiązku ostrożności w sytuacji, w której na podstawie normalnej zdolności przewidywania i obowiązku dbałości o życie ludzkie można było wymagać od nich, aby nie dopuściły do nastąpienia skutku w postaci śmierci wielu osób – pacjentów czekających na leczenie w niewydolnym systemie publicznej ochrony zdrowia. Powinny zatem odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci wielu osób.

Jednocześnie, mając świadomość, że za wielkie niedofinansowanie publicznej ochrony zdrowia odpowiada nie tylko obecny rząd i obecni parlamentarzyści ale wszystkie poprzednie rządy RP od roku 1989 i poprzednie Parlamenty, ZK OZZL wystąpił z wnioskiem do Prokuratora Generalnego aby On – jeśli uzna to za uzasadnione –postawił podobne zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 155 kk – członkom wcześniejszych rządów i wcześniejszym parlamentarzystom.    

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

 

Treść pisma do Prokuratora Generalnego — tutaj  w wordzie,  tutaj w pdf 

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie