7 stycznia 2022

Bydgoszcz dnia 07 stycznia 2022r.

Komunikat OZZL do mediów

w sprawie wniosku do NIK o przeprowadzenie kontroli w zakresie sposobu i wysokości wyceny refundowanych świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez Uniwersyteckie Szpitale Dziecięce

 

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że wystąpił w dniu dzisiejszym z wnioskiem do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w zakresie sposobu i wysokości wyceny świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Uniwersyteckie Szpitale Dziecięce w Polsce i refundowanych przez NFZ.

Wniosek ten ma bezpośredni związek z sytuacją jaka zaistniała w ostatnich miesiącach w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – Prokocimiu, gdzie złożyło wypowiedzenia z pracy ponad 70 lekarzy, protestując w ten sposób przeciwko warunkom, w jakich funkcjonuje szpital. Stanowią one – w ich ocenie – zagrożenie dla zdrowia i życia chorych, a spowodowane są zbyt niską wyceną świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez Szpital małym pacjentom i refundowanych przez NFZ. Ta zbyt niska wycena powoduje, że szpital stale zadłuża się, a w wielu przypadkach im więcej udziela świadczeń, tym większe ponosi straty. To może motywować do ograniczania udzielania niektórych świadczeń chorym dzieciom. Dodatkowo, dyrektorzy zmuszeni do podejmowania nadzwyczajnych oszczędności, dokonują ich najczęściej przez redukcję zatrudnienia, co powoduje, że jakość opieki medycznej obniża się. Deficyt personelu medycznego utrudnia bowiem sprawowanie odpowiedniej opieki nad chorymi i nadzoru nad ich leczeniem, sprzyja również popełnianiu błędów przez przepracowany personel i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych.

Nie jest to problem lokalny szpitala w Prokocimiu, ale problem ogólnopolski, dotyczący wszystkich Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych w kraju. Lekarze z tych szpitali wskazywali na to i interweniowali w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia już w roku 2018, tworząc w tym celu Porozumienie Lekarzy USD. Podjęte wówczas rozmowy, z udziałem także dyrektorów szpitali, zostały szybko przez ministra zdrowia zarzucone, co tylko pogłębiło trudną sytuację tych szpitali i ich pacjentów. W związku z powyższym, lekarze Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych w Polsce wezwali w dniu 2 grudnia 2021 Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ do podwyższenie wyceny świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez te szpitale. Jednak w ocenie Ministra Zdrowia i przedstawicieli Funduszu, sytuacja finansowa Dziecięcych Szpitali Uniwersyteckich w Polsce jest coraz lepsza, a poprawa wyceny świadczeń udzielanych przez te szpitale już nastąpiła w ostatnich latach. Wobec powyższego – w ocenie OZZL – konieczne staje się bezstronne, obiektywne i oparte na merytorycznych przesłankach ocenienie kto z obu stron sporu ma rację: czy lekarze i dyrektor USD w Krakowie, twierdzący, że wycena świadczeń jest zbyt niska i nie pokrywa koniecznych kosztów czy ministerstwo zdrowia i NFZ, utrzymujący, że wycena jest odpowiednia. Przy czym nie chodzi tutaj o czyjekolwiek „zwycięstwo” w sporze, ale o podjęcie właściwych działań, których celem jest zdrowie i życie małych pacjentów, leczonych przez te szpitale.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu    

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie