3 marca 2016

 

 

Przedstawiamy treść opini ZK OZZL w sprawie ministerialnego projektu zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (przesłana do MZ w dniu 03.03.2016): 

 

Bydgoszcz dnia 03 marca 2016 r.

Pan

Konstanty Radziwiłł

Minister Zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze,

Prosimy o przyjęcie stanowiska ZK OZZL dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

ZK OZZL popiera przedstawione w projekcie zmiany mające na celu przywrócenie stażu podyplomowego.  Jest to krok oczekiwany przez praktycznie wszystkie środowiska lekarskie.

Jednak, w ocenie OZZL, nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, jeżeli już do niej dochodzi, nie powinna być ograniczona tylko do tego wąskiego problemu. Są bowiem jeszcze co najmniej dwa ważne postulaty lekarzy, równie powszechnie popierane i długo wyczekiwane, jak postulat przywrócenia stażu podyplomowego. Są to:

 1. podniesienie minimalnej wartości wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów,
 2.  zniesienie obowiązku   refundowane.

Nie trzeba dodawać Panu Ministrowi, że oba te postulaty były formułowane również przez samorząd lekarski, którego liderem był Pan przez ok 20 lat.

Wobec powyższego, zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami lekarzy, wnosimy o:

 1. zmianę brzmienia art. 16 j. ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty poprzez zamianę słów „70%” na słowa „200%”  (postulat Krajowego Zjazdu Lekarzy aby wynagrodzenie zasadnicze lekarza bez specjalizacji wynosiło „2 średnie krajowe”,   
 2. uchylenie art. 45 ust. 2 (zobowiązanie lekarza do odnotowywania uprawnień osób uprzywilejowanych w dostępie do leków),
 3. uchylenie art. 45 ust. 2a – (zobowiązanie lekarza do określenia odpłatności leku na recepcie),

W związku ze zmianami wymienionymi w pkt 2 i 3 konieczne będą też zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne polegające na uchyleniu art. 96 a ust. 8 punkty od 7 do 10.

Wierząc w dobrą wolę Pana Ministra wprowadzenia zmian oczekiwanych powszechnie przez lekarzy, których był Pan wieloletnim wyrazicielem, przekazujemy wyrazy szacunku.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie