29 kwietnia 2019

Główne tezy konferencji prasowej w dniu 29 kwietnia 2019 r

W czasie konferencji przedstawiono wyniki badania opinii społecznej, przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku na zlecenie OZZL na reprezentatywnej grupie Polaków. Jego celem było poznanie odpowiedzi na pytanie:

Co – w ocenie Polaków – powinno być sfinansowane w pierwszej kolejności z budżetu państwa – czy cele przedstawione w tzw. Nowej piątce PiS – czy cel w postaci likwidacji kolejek w publicznej ochronie zdrowia.

Wyniki wskazują, że większość Polaków uważa, że pierwszym celem, który powinien być sfinansowany z budżetu państwa jest likwidacja kolejek do leczenia. Cel ten „wygrywa” z każdym elementem „nowej piątki PiS” oddzielnie i z wszystkimi elementami razem wziętymi, w każdej grupie badanych, również wśród zwolenników PiS. Na likwidację kolejek do leczenia jako pierwszy = najważniejszy cel wskazuje 52% Polaków, a na najwyżej oceniane elementy z „nowej piątki PiS” ( dodatek 500 zł na pierwsze dziecko i zmniejszenie stawki PIT) tylko po 12 %, a np. na „trzynastkę” dla emerytów – 11 %. Likwidacja kolejek do leczenia została uznana za cel ważny przez 80% Polaków, a najbardziej kosztowne cele „nowej piątki”: dodatek 500 na pierwsze dziecko i 13 emerytura zostały uznane za ważne przez odpowiednio 33% i 41 % Polaków. Przewaga zwolenników likwidacji kolejek jest „miażdżąca”.

W związku z powyższym, OZZL zwraca się do rządzących o wycofanie się z finansowania tzw „nowej piątki PiS” i przeznaczenie tych pieniędzy na likwidację kolejek do leczenia w publicznej ochronie zdrowia. Trzeba bowiem mieć świadomość, że niedofinansowanie publicznej ochrony zdrowia, czego najwyraźniejszym i najbardziej bolesnym objawem są kolejki do leczenia skutkuje ogromem ludzkiego cierpienia związanego z pogorszeniem stanu zdrowia i – nierzadko – śmiercią. Można łatwo wyliczyć,   porównując np. wyniki leczenia chorób nowotworowych w naszym kraju z krajami, gdzie nakłady na lecznictwo są odpowiednie, że każdego roku wiele tysięcy Polaków umiera tylko dlatego, że na publiczną ochronę zdrowia w naszym kraju ciągle brakuje środków. A przecież medycyna to nie tylko onkologia.

Tymczasem pieniądze przeznaczone na tzw. Nową piątkę PiS nie rozwiązują żadnego poważnego problemu społecznego i – w tym sensie – są zmarnowane. Wybierając finansowanie tej „piątki” zamiast ochrony zdrowia rządzący – pośrednio – skazują tysiące Polaków rocznie na śmierć i jeszcze więcej na cierpienie.  

Wielkim zaniedbaniem rządzących jest też brak programu naprawy publicznej ochrony zdrowia. Debata „Wspólnie dla zdrowia”, która miała przygotować taki program okazała się w tym względzie zupełnym fiaskiem. W ocenie OZZL konieczne jest aby program zmian przygotował zespół, w skład którego wejdą praktycy, przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron: pracowników, reprezentowanych przez swoje związki zawodowe, dyrektorów i właścicieli szpitali i innych podmiotów, reprezentacje pacjentów.

Zarząd Krajowy OZZL

kolejki

Wyniki w/w sondażu – tutaj 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie