30 września 2011

„Należy uczciwie powiedzieć społeczeństwu, że bezpłatny dostęp do ochrony zdrowia ma swoje ograniczenia. Trzeba Polakom przedstawić propozycję wprowadzenia współpłacenia i stworzenia równoległego rynku dodatkowych i komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych. Należy dążyć do ustanowienia równego rozdziału składek opłacanych solidarnie przez wszystkich obywateli; może także należałoby niektóre środki budżetowe przesunąć z innych dziedzin życia właśnie na ochronę zdrowia. Bo czy jest coś ważniejszego dla społeczeństwa niż zdrowie i edukacja? „

 

http://www.mp.pl/kurier/?aid=62251&l=1180&u=39847221

 

 

 

„Fundusz nie tylko jest monopolistą jako ubezpieczyciel, ale sam stanowi prawo, któremu przecież powinien podlegać. W wyniku tego wszyscy wisimy u klamki tego globalnego monopolisty, który jak powie, że białe jest czarne to nikt się nie sprzeciwia, bo wszyscy są od niego zależni i czują się bezradni”


http://prawo.mp.pl/wywiady/show.html?id=62286&l=1180&u=39847221