18 maja 2021

 

Bydgoszcz dnia 18 maja 2021.

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie programu „Polski Ład” i jego wiarygodności w odniesieniu do ochrony zdrowia

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy docenia fakt, że w programie – na najbliższe lata – partii rządzącej, zatytułowanym „Polski Ład”, ochrona zdrowia została przedstawiona jako „pierwszy filar”. Od lat we wszystkich badaniach opinii społecznej, ogromna większość ankietowanych (więcej niż 80%) wskazywała, że naprawa niewydolnej publicznej ochrony zdrowia powinna być pierwszym zadaniem rządzących. OZZL docenia zwłaszcza to, że rządzący zapowiadają zwiększenie finansowania publicznej ochrony zdrowia do 6% PKB w roku 2023 i do 7% w roku 2027.

Obawiamy się jednak, że wiarygodność tych zapowiedzi jest mocno wątpliwa. Jesteśmy bowiem – właśnie teraz – świadkami rażącego odejścia Prawa i Sprawiedliwości od zapowiedzi prezesa tej partii z okresu przedwyborczego w odniesieniu do jednego z problemu dotyczącego publicznego lecznictwa – poziomu wynagradzania przez państwo lekarzy specjalistów.  

W okresie przed wyborami z roku 2015 (w Turku dnia 28.09.2013), prezes PiS stwierdził: „”Ja chcę mocno podkreślić lekarze powinni zarabiać bardzo dobrze, ….  bo to jest bardzo trudny, bardzo odpowiedzialny zawód, do którego się trzeba bardzo długo przygotowywać i my to szanujemy.” (https://www.youtube.com/watch?v=9rBzFF5voBY  Od 40min 40s)

 

Dzisiaj, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ma możliwość zrealizowania tej zapowiedzi – minister zdrowia przedstawia propozycję ustawy określającej gwarantowane minimalne pensje dla lekarza specjalisty w wysokości 1,31 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, co oznacza – dla lekarzy zatrudnionych w szpitalach – obniżkę o 20% (z 1,6 do 1,31) w relacji do przeciętnego wynagrodzenia, a dla pozostałych wzrost o 3% (z 1,27 do 1,31). Nie jest to poziom zapowiadanych „bardzo dobrych” zarobków. Z oczywistych powodów, o których wspominał również prezes PiS w cytowanej wypowiedzi, wszędzie na świecie, wynagrodzenia lekarzy specjalistów za jeden etat stanowią wielokrotność przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju.

 

Trudno wyobrazić sobie dobrze działającą publiczną ochronę zdrowia z nisko wynagradzanymi lekarzami, zmuszonymi do „dorabiania” do pensji podstawowej. Taka sytuacja ma negatywne konsekwencje, uderzające nie tylko w lekarzy, ale i w pacjentów. Rząd, który źle traktuje lekarzy, równie źle traktuje chorych i ochronę zdrowia jako całość. Nie zmienią tego żadne zaklęcia, hasła i nawet najbardziej obiecujące zapowiedzi.

Wobec powyższego, OZZL wzywa Ministra Zdrowia, Prezesa Rady Ministrów i Prezesa PiS do ponownego rozważenia problemu wysokości pensji gwarantowanych przez państwo dla lekarzy specjalistów, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i do odpowiedniego zweryfikowania w/w projektu ustawy.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel- przewodniczący Zarządu    

Otrzymują:

– Minister Zdrowia,

– Prezes Rady Ministrów

– Prezes PiS

– media

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie