28 maja 2021

 

Bydgoszcz dnia 28 maja 2021

KOMUNIKAT ZK OZZL

w sprawie wezwania lekarzy do wypowiadania klauzuli opt-out

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że wezwał wszystkich lekarzy do wypowiadania klauzuli opt – out czyli do wycofania zgody na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo.

Bezpośrednią przyczyną tego wezwania jest fakt upowszechniania przez Ministra Zdrowia i niektórych posłów koalicji rządzącej fałszywej tezy, jakoby wynagrodzenie za liczne dyżury pełnione przez lekarzy poza normami czasu pracy były „dodatkiem do pensji zasadniczej” lekarza (obowiązkowym, należnym, normalnym), co ma stanowić usprawiedliwienie dla drastycznego zaniżenia przez ministra zdrowia gwarantowanej pensji zasadniczej w projekcie odpowiedniej ustawy (druk sejmowy 1202).

ZK OZZL podkreśla, że takimi działaniami minister zdrowia „wygania” lekarzy z placówek publicznej ochrony zdrowia, a wielu z nich – w ogóle z Kraju.

Treść „wezwania do lekarzy” – w załączniku i na stronie www.ozzl.org.pl

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu  

 

 

treść „Wezwania” :

 

Bydgoszcz dnia 28 maja 2021r

 

Do lekarzy w Polsce

Wezwanie do wypowiadania klauzuli opt-out.

 

W związku z rządową propozycją nowelizacji ustawy o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych (druk sejmowy 1202), zawierającą m. innymi nowe współczynniki pracy dla lekarzy (określające relację między minimalną płacą zasadniczą lekarzy, a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce), które zostały ustalone na karygodnie niskim poziomie:  

Zarząd Krajowy OZZL wzywa lekarzy do powszechnego wypowiadania klauzuli opt out, czyli zgody na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo, w terminie najpóźniej do 31 lipca br, aby wypowiedzenie weszło w życie od 1 września 2021. (obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia)

Bezpośrednim powodem tego wezwania jest fakt, że Minister Zdrowia fałszywie przedstawia wynagrodzenie lekarzy za pracę dodatkową, wykonywaną poza normami czasu pracy, głównie w trakcie dyżurów lekarskich – jako „dodatek do pensji zasadniczej”, i traktuje to jako uzasadnienie dla drastycznego zaniżania gwarantowanej ustawowo pensji zasadniczej specjalistów. Ponieważ pełnienie dyżurów (powyżej 8 godzin tygodniowo) jest możliwe tylko po podpisaniu przez lekarza klauzuli opt- out, stąd apel o jej wypowiedzenie.

Zarząd Krajowy OZZL zaleca też, aby warunkiem ponownej zgody na podpisanie klauzuli opt -out przez lekarzy, którzy tę klauzulę wypowiedzą, był odpowiedni wzrost pensji zasadniczej, chyba, że nastąpią oczekiwane przez OZZL zmiany w wysokości „współczynnika pracy” w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zarząd Krajowy OZZL zwraca się do samorządu lekarskiego (NRL i ORL) o poparcie w/w działań.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie