22 października 2018

 

 

Po wejściu w życie „ustawy Szumowskiego” pojawiły się liczne doniesienia lekarzy dotyczące realizacji postanowień ustawy przez dyrektorów szpitali i inne osoby (np. urzędników NFZ). W części są to działania bezprawne. W związku z tym ZK OZZL informuje lub przypomina:

 

I

Podwyżki płac dla lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów przysługują (pod określonymi warunkami) z mocy ustawy. To oznacza, że o przyznaniu podwyżki NIE DECYDUJE ani dyrektor placówki, ani dyrektor oddziału NFZ, ani żadna inna osoba. Trzeba o tym pamiętać, bo otrzymujemy (jako ZK OZZL) informację od niektórych lekarzy, że dyrektor tej czy innej placówki odmówił przyznania podwyżki, albo przyznał ją pod dodatkowymi warunkami, nie przewidzianymi w ustawie, albo przyznał ją w części, a nie w pełnej wysokości, albo przyznał na okres czasowy (chociaż lekarz złożył oświadczenie bezterminowe) albo przyznania podwyżki ODMÓWIŁ … dyrektor NFZ przedstawiając swoją interpretację ustawy.

Lekarze z niektórych szpitali donoszą o tym, że specjaliści zatrudnieni w AOS szpitalnym i wykonujący swoją pracę częściowo w poradni, a częściowo na oddziale szpitalnym mają „przyznawane” podwyżki przez NFZ (?!) tylko w części adekwatnej do części etatu wykonywanego na oddziale. Jest to podwójnie nieprawne. Po pierwsze – NFZ nie ma prawa podejmować żadnych decyzji w tym względzie, po drugie – nie ma podstaw prawnych do przyznawania podwyżki częściowej niezależnie od tego ile czasu miesięcznie lekarz pracuje na oddziale a ile w poradni. Wystarczy zatem chwila pracy miesięcznie na oddziale aby lekarz otrzymał podwyżkę w pełnej kwocie ! W razie zastosowania innych rozwiązań – lekarz powinien udać się do sądu pracy (jak to opisano niżej). Nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi od ministra zdrowia na nasze wezwanie z dnia 38 sierpnia br. o potwierdzenie jego słów (i pisemnej interpretacji), z których wynikało, że lekarze zatrudnieni WYŁĄCZNIE W AOS szpitalnym również są objęci ustawową podwyżką.  Link do pisma do MZ w tej sprawie: http://ozzl.org.pl/index.php/13806-ozzl-wzywa-ministra-zdrowia-do-potwierdzenia-ze-podwyzka-pensji-zasadniczej-do-kwoty-6750-pln-dotyczy-takze-lekarzy-zatrudnionych-w-aos-prowadzonych-przez-szpitale-list-otwarty-do-mz 

 

W związku z powyższym postępowanie lekarzy specjalistów powinno być następujące:

 

Lekarz składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ustawie i wniosek o podwyżkę – wzór dla lekarza specjalisty tutaj

Lekarz czeka na zmianę („aneksowanie) umowy o pracę uwzględniającą nową kwotę wynagrodzenia zasadniczego (dla specjalisty – 6750 PLN za etat ).

W razie braku realizacji podwyżki przy najbliższej wypłacie – lekarz składa wezwanie do wypłaty należnej kwoty wynagrodzenia wyznaczając 2 tygodniowy okres na realizację wezwania – wzór wezwania – tutaj.

W razie braku pozytywnej reakcji dyrektora szpitala na wezwanie jak wyżej – lekarz występuje z roszczeniem do sądu pracy – wzór pozwu tutaj 

 

PAMIĘTAJCIE: OSTATNIE ZDANIE W TEJ SPRAWIE (CZY PODWYŻKA PRZYSŁUGUJE) NALEŻY DO SĄDU, NIE DO DYREKTORA SZPITALA ANI INNYCH OSÓB, W TYM ZWŁASZCZA NIE DO URZĘDNIKÓW NFZ   

 

II

Niektórzy lekarze rezydenci – dentyści skarżą się, że odmawia się im przyznania tzw. bonu patriotycznego, a to z powodu tego, że w tekście ustawy występuje pojęcie „lekarz” bez uzupełnienia „lekarz dentysta”. Takie stanowisko jest błędna a decyzja o nieprzyznaniu dodatku jest bezprawna ! Przedstawiamy opinię prawną w tej sprawie – tutaj.

Lekarz rezydent – dentysta powinien zatem – jeśli chce dostać „dodatek patriotyczny” – wystąpić do dyrektora szpitala z odpowiednim wnioskiem zawierającym zobowiązanie do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

W przypadku odmowy przez dyrektora włączenia tzw. bonu patriotycznego do pensji zasadniczej – lekarz dentysta rezydent powinien wystąpić – najpierw do dyrektora z wezwaniem do wypłaty należnej kwoty wynagrodzenia wyznaczając 2 tygodniowy okres na realizację wezwania – wzór wezwania – tutaj, a gdy to nie poskutkuje rezydent dentysta powinien wystąpić do sądu pracy z pozwem o zapłatę – wzór pozwu tutaj 

 

ZK OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie