28 lutego 2013

Przypominamy, że zbliżają się wybory do izb lekarskich. Pierwszym etapem są wybory delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy. To spośród nich będziemy wybierać członków Okręgowych Rad Lekarskich, delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy i członków Naczelnej Rady Lekarskiej z Prezesem NRL na czele. W tym roku po raz pierwszy wybory delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy będą się odbywały również drogą korespondencyjną! Ten sposób daje szansę wyboru zwłaszcza tym, którzy o to mocno zabiegają.

Jeśli zatem nie jesteś zadowolony z dotychczasowej działalności izb lekarskich – teraz masz szansę aby to zmienić.

Co trzeba zrobić:

 • 1.Do końca marca (mniej, więcej – dokładną datę należy sprawdzić w swojej OIL) – zgłoś swoją kandydaturę na delegata na okręgowy zjazd lekarzy albo zgłoś inną osobę, co do której masz pewność, że będzie dobrze reprezentował twoje interesy w izbach. Zgłoszenie kandydatur musi się odbyć na specjalnych formularzach. Są one dostępne w Okręgowych izbach lekarskich lub na stronach BIP okręgowych izb lekarskich, niektóre izby wydrukowały je w swoich biuletynach.
 • 2.Za jakiś czas sprawdź czy zostałeś wpisany na listę kandydatów.
 • 3.Rozpocznij swoją kampanię wyborczą, namawiając kolegów aby na ciebie zagłosowali.

Za jakiś czas Okręgowa Komisja Wyborcza powinna przesłać na twój adres domowy listę kandydatów z twojego okręgu wyborczego oraz kartę do głosowania i specjalne koperty do wysłania głosu. Spis kandydatów powinien też być dostępny na stronie internetowej Twojej Okręgowej Izby Lekarskiej. Podobnie powinny być dostępne listy lekarzy przydzielonych do poszczególnych okręgów wyborczych. (przynależności do okręgów już nie można zmienić) .

Głosowanie odbędzie się albo w trybie bezpośrednim w miejscu lub miejscach wyznaczonych przez Okręgową Komisję Wyborczą ( i w wyznaczonych przez nią godzinach) oraz KORESPONDECYJNIE.

Sposób korespondencyjny polega na tym, że trzeba będzie w odpowiednim czasie ( o czym poinformuje Okręgowa Komisja Wyborcza listownie na adres każdego lekarza i na stronach internetowych OIL) wysłać w odpowiedni sposób kartę do głosowania z zaznaczonym kandydatem na którego głosujemy.

Nowy sposób głosowania oznacza, że NIE BĘDZIE TRADYCYJNYCH ZEBRAŃ WYBORCZYCH (przynajmniej w większości przypadków). Dlatego każdy, kto chce aby go wybrano musi już teraz zabiegać o to wśród kolegów.

 

Pamiętaj! Najważniejsze zadanie na dziś – zgłoś swoją kandydaturę na specjalnej karcie, wyślij ją do Okręgowej Komisji Wyborczej, rozpocznij swoją kampanię wśród kolegów. Jeżeli jesteś aktywnym działaczem OZZL i zrobiłeś już coś na rzecz kolegów – na pewno zostaniesz wybrany na okręgowy zjazd lekarzy.

 

W załączeniu przedstawiamy regulamin przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej („ściągnięty” ze strony NIL)tutaj do pobrania

 

Pełny regulamin wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – tutaj do pobrania

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie