8 listopada 2013

 

Postanowienia Wyroku Sądu Najwyższego dotycząceo wynagradzania lekarzy za dyżury, którego główną tezą jest, że   

„godziny pełnionych dyżurów medycznych (z uwagi na specyficzny charakter świadczonej w ich ramach pracy, jak i sposób wynagradznia) nie mogą być uzupełnieniem podstawowego wymiaru czsu pracy, w sytuacji, gdy pracownik „nie wypracowuje” miesięcznego limitu „normalnego” czasu pracy.“

DOTYCZĄ NIE TYLKO LEKARZY PRACUJĄCYCH W TZW. PODSTAWOWYM CZASIE PRACY, ALE TAKŻE LEKARZY PRACUJĄCYCH W TZW. RÓWNOWAŻNYM SYSTEMIE CZASU PRACY !

Uwagę powyższą przedstawiamy w związku z pytaniami, jakie kierowali lekarze pracujący w tzw. równoważnym systemi czasu pracy, którzy – mimo „sprytnie“ ustalanych godzin pracy – nie wypracowują jednak podstawowej normy czasu pracy (bo przysługujące im godziny czasu wolnego uniemożliwiają to).

Również w ich przypadku obowiązuje zasada, że czas dyżuru medycznego stanowi odrębną kategorię prawną pracy ponadnormatywnej. Dlatego godziny dyżuru medycznego muszą być osobno ewidencjonowane, nie mogą pokrywać się z normalnymi godzinami pracy a dyżur powinien być tak zaplanowany, aby jasno wynikało, które godziny są „normalnymi godzinami pracy” w ramach normalnego czasu pracy, a które są godzinami dyżurowymi.

Poza tym prawnicy zwracają uwagę, że budzi wątpliwości prawne stosowanie takiego rozkładu czasu pracy ( w ramach systemu równoważnego) w którym nadużywa się przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę – bezpośrednio przed dyżurem – po to tylko aby jak największą ilość czasu pracy zaliczyć do „normalnego“, a  jak najmnmiejsza do „dyżurowego“.

 

ZK OZZL 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie