14 listopada 2018

Nie dopuścimy do chaosu z wystawianiem zwolnień lekarskich – informacja prasowa

 14 listopada we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele największych organizacji lekarskich: Naczelnej Izby Lekarskiej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Federacja Porozumienie Zielonogórskie i Polskiej Federacji Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia, które tworzą Porozumienie Organizacji Lekarskich.

Efektem spotkania jest wspólne stanowisko w sprawie mających obowiązywać obligatoryjnie od 1 grudnia elektronicznych zwolnień lekarskich. Zebrani uznali, że przedwczesne wprowadzenie zaproponowanych przez Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej oraz ZUS rozwiązań spowoduje dezorganizację systemu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dostępności dla pacjentów. Wezwali Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do podjęcia pilnej inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wycofania się z obligatoryjnego wprowadzenia e-zwolnień.

Jednocześnie postanowili, że w przypadku braku reakcji władz – od 1 grudnia 2018 r. polscy lekarze będą orzekać o niezdolności do pracy pacjentów na specjalnych drukach opracowanych przez Porozumienie Organizacji Lekarskich. Wzór druku lekarze otrzymają drogą elektroniczną.

Uczestnicy spotkania uznali, iż wypisywanie e-zwolnień może być wprowadzone wyłącznie fakultatywnie i rozwijane w miarę uzyskiwania pełnej sprawności personelu, zabezpieczenia sprzętu i organizacji systemu informatycznego służącego temu celowi.

W załączeniu stanowisko POL oraz wzór druku orzeczenia o niezdolności do pracy.

 

Stanowisko Porozumienia Organizacji Lekarskich

w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich

z dnia 14 listopada 2018 r.

W związku z wprowadzeniem ustawą obligatoryjnego terminu wejścia w życie od 1 grudnia elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy Porozumienie Organizacji Lekarskich postanawia:

 • Po konsultacjach z przedstawicielami środowiska lekarskiego utrzymać sposób orzekania o niezdolności do pracy przez lekarzy w postaci wypisywania zaświadczeń papierowych we wszystkich przypadkach utrudnień w realizacji zwolnień elektronicznych (e-zwolnień). Projekt druku odnośnego zaświadczenia jest załącznikiem do stanowiska POL.

  Wezwać Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do podjęcia pilnej inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wycofania się z obligatoryjnego wprowadzenia e-zwolnień.

  Wypisywanie e-zwolnień może być wprowadzone wyłącznie fakultatywnie i rozwijane w miarę uzyskiwania pełnej sprawności personelu, zabezpieczenia sprzętu i organizacji systemu informatycznego służącego temu celowi.

  Wszystkie konieczne działania podejmowane w celu wypisywania elektronicznych zwolnień przez lekarzy muszą być skoordynowane w czasie w zakresie zapewnienia niezawodnej infrastruktury teleinformatycznej i uzgodnione ze środowiskiem lekarskim.

  Przedwczesne wprowadzenie zaproponowanych przez MRPiPS i ZUS rozwiązań spowoduje dezorganizację systemu udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w POZ i AOS oraz ograniczenie dostępności dla pacjentów, a także przy nieszczelności systemu, może narażać na ujawnienie tajemnicy lekarskiej.

  Obie formy lekarskich zaświadczeń o niezdolności do pracy powinny być finansowane ze środków publicznych.

  POL stoi na stanowisku, że Państwo powinno zapewnić odpowiednie warunki dla realizacji obligatoryjnych świadczeń. Członkowie naszych organizacji wyrażają wolę ewolucyjnej informatyzacji systemu ochrony zdrowia i aktywnego uczestniczenia w tym procesie.

Naczelna Izba Lekarska

Polska Federacja Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Federacja Porozumienie Zielonogórskie

 

 

WZÓR ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO WG POL – TUTAJ

 

PODPISANE STANOWISKO POL – TUTAJ