5 lipca 2012

 

W związku z powtarzającymi się w mediach lub wypowiedziach przedstawicieli rządu albo NFZ tezami, że recepta wg wzoru NRL (wydrukowana przez OZZL) jest nielegalne lub „niezgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept ” przypominamy oczywistą prawdę, że recepta taka jest zgodna z prawem i przewidziana w rozporządzeniu ministra zdrowia z 8 marca 2012 w sprawie recept lekarskich.

 


Taką receptę można zastosować, jeżeli nie wypisuje się na niej leków refundowanych (ani psychotropowych z grup III-P i IVP oraz środkó odurzajacych z grupy II-N) .

 

Wówczas też można znacznie ograniczyć ilość danych zawartych na tej recepcie, Jakie to dane – patrz tutaj .


Zatem – jeżeli lekarz uzna, że lek, który wypisał NIE PODLEGA REFUNDACJI (z różnych powodów np dlatego, ze lekarz:  nie był pewien czy pacjent  jest ubezpieczony, wypisał lek spoza zakresu wskazań zarejestrowanych przez producenta, nie był pewien do końca rozpoznania (rozpoznanie ex iuvantibus) lekarz ma prawo użyć recepty wg wzoru NRL – i nie jest ważne czy lekarz jest uprawniony czy nie uprawniony do wypisywania recept refundowanych. Pamiętajcie o tym, gdyby chcieli was oskarżyć o łamanie prawa, nieprzestrzeganie umowy kontraktowej, nieprzestrzeganie umowy o pracę itp !

 

Podstawy prawne: Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie recept z 8 marca 2012 roku (Dz. U. z 9  marca 2012 r. Poz. 260)  – § 5. 1.  oraz § 11. :

 

cyt:

§ 5.

1. Jeżeli na recepcie przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji, osoba wystawiająca receptę może ograniczyć
dane zamieszczane na recepcie do danych określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a–c, pkt 5 i 6 i § 6 ust. 1 pkt 1–5
i ust. 3 oraz do swojego imienia i nazwiska i numeru prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w przepisach o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz w przepisach o zawodzie felczera.

 

2. Jeżeli na recepcie przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji zawierające w swoim składzie substancje psychotropowe
z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu
narkomanii, osoba wystawiająca receptę, oprócz danych, o których mowa w ust. 1, zamieszcza na recepcie odpowiednio
dane określone w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f albo g.

§ 11. Recepta, na której przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji nie musi odpowiadać wzorowi określonemu
w załączniku nr 6 do rozporządzenia, chyba że na recepcie przepisano leki zawierające substancje psychotropowe z grup
III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie