13 sierpnia 2016

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Zgodnie z decyzją, jaką podjęło w dniu 5 sierpnia br. Porozumienie Zawodów Medycznych, został sformułowany wspólny list przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych do premier Beaty Szydło. List ma mieć formę listu otwartego. Mamy zamiar zebrać pod nim jak największą ilość podpisów przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych. We wszystkich związkach i organizacjach zawodowych należących do Porozumienia Zawodów Medycznych rozpoczęła się własnie akcja zbierania podpisów pod listem.

 

Wzywamy również lekarzy do powszechnego podpisywania się pod listem i do zbierania podpisów w miejscu swojej pracy. POD LISTEM PODPISUJA SIĘ TYLKO PRACOWNICY SŁUŻBY ZDROWIA !

 

W załącznikach – treść listu oraz tabelka do zbierania podpisów. Zebrane podpisy prosimy o przesyłanie na adres Zarządu Krajowego OZZL:

Zarząd Krajowy OZZL
ul. Gdańska 27
85-005 Bydgoszcz

lub zeskanowane na adres elektoniczny: 
e-mail ozzl(@)ozzl.org.pl

 

można również złożyć podpis pod adresem internetowym: 

 

http://www.petycjeonline.com/listotwartyodpzmdopremier

 

treść listu do premier Beaty Szydło – TUTAJ

 

tabelka do zbierania podpisów:  – TUTAJ