3 marca 2018

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 marca 2018 roku Lekarze zatrudnieni w Uniwersyteckich Szpitalach Dziecięcych zebrani w Warszawie powołali, pod patronatem OZZL Porozumienie Lekarzy Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych.

Celem Porozumienia jest wspólna reprezentacja lekarzy Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych przede wszystkim wobec Ministerstwa Zdrowia, a także wobec Rządu RP, innych organizacji i instytucji. Powołanie Porozumienia wynika ze szczególnego statusu reprezentowanych szpitali oraz ich trudnej sytuacji, która jest efektem nieuwzględnienia ich specyfiki i wieloletnich zaniedbań w tym zakresie.

Zadaniem Porozumienia jest doprowadzenia do takich zmian w sposobie finansowania i funkcjonowania Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych które uwzględnią specyfikę szpitali i umożliwią zapewnienie chorym dzieciom pomocy na najwyższym poziomie, odpowiadającym randzie szpitali. Elementem tych zmian muszą być zmiany dotyczące warunków zatrudnienia i wynagradzania lekarzy. Porozumienie przygotuje własne propozycje w tym zakresie. Porozumienie planuje również wspólne działania, które skłonią rządzących do podjęcia oczekiwanych zmian.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Porozumienie sformułowało i wysłało pismo do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego informujący o powołaniu Porozumienia i o problemach Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych oraz zawierający prośbę o spotkanie Ministra z przedstawicielami Porozumienia.

Do Porozumienia Lekarzy USD mogą należeć lekarze zatrudnieni we wszystkich Uniwersyteckich Szpitalach Dziecięcych. Dlatego zapraszamy wszystkich lekarzy do przystąpienia do Porozumienia. Im więcej lekarzy przystąpi do Porozumienia i zdecyduje się na wspólne działania, tym większa będzie jego siła i skuteczność.

Porozumienie wybrało swojego przewodniczącego i koordynatora, którym został dr Łukasz Klasa z Krakowa. Prosimy zgłaszać się do niego o wszelkie informacje oraz jemu zgłaszać akces do Porozumienia. Adres elektroniczny: lukaszklasa@aim.com

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie