20 maja 2019

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, lekarze specjaliści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w szpitalach!

 

Jak wiecie, od lipca ub. roku wzrosły wynagrodzenia zasadnicze lekarzy specjalistów, zatrudnionych w szpitalach, którzy spełnili pewne warunki (niezatrudnianie się przy udzielaniu tzw. tożsamych świadczeń). Stało się to na mocy tzw. ustawy Szumowskiego (ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw). Nowa gwarantowana pensja zasadnicza wynosi 6750 PLN, co w chwili jej ustanowienia wynosiło ok. 1,5 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Pieniądze na podwyżki płac dla lekarzy (od dotychczasowej kwoty wynagrodzenia do 6750 PLN) pochodzą z budżetu państwa – na mocy art. 4 ust. 1 w/w ustawy.

 

I tutaj istotna uwaga: Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem ustawowym: FINANSOWANIE PODWYŻKI ZAPEWNIONE JEST TYLKO DO ROKU 2020. Co oznacza, że po tym czasie pensje lekarskie mogą spaść do poziomu sprzed „promocji”.

 

Dlatego konieczna jest mobilizacja lekarzy i przygotowanie się do kolejnego protestu lub innej formy nacisku na rządzących. Prawda jest bowiem taka, że w publicznej ochronie zdrowia w Polsce obowiązuje „strajkowy system kształtowania wynagrodzeń”, co oznacza, że podwyżkę dostają tylko ci, co strajkują lub protestują w inny sposób np. przez ograniczenie czasu pracy do 1 etatu, przez grupowe zwolnienie się z pracy lub wypowiadanie klauzuli opt –out.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie