4 czerwca 2009

Dla każdego rozsądnego człowieka jest oczywiste, że płaca zasadnicza lekarza z 1 i z 2 stopniem specjalizacji powinna być wyższa niż płaca zasadnicza lekarza rezydenta, który dopiero zdobywa specjalizację (uczy się). I nie ma tutaj znaczenia, że rezydent otrzymuje pieniądze z budżetu państwa, a lekarz specjalista od dyrektora szpitala. Przecież – gdy rezydent dyżuruje, to płaci mu dyrektor szpitala ze swoich (szpitalnych) pieniędzy, a więc, gdy płaca zasadnicza specjalisty jest mniejsza niż płaca rezydenta, to za dyżur specjalista otrzymuje od dyrektora mniej niż otrzymuje rezydent. Niejednokrotnie na tym dyzurze specjalista uczy rezydenta.  To kłóci się ze zdrowym rozsądkiem i … z prawem, a konkretnie z odpowiednimi zapisami kodeksu pracy.

W związku z tym ZK OZZL opracował wzór pozwu o odszkodowanie dla lekarzy specjalistów, których płaca zasadnicza jest niższa niż płaca zasadnicza rezydenta. Wzór pozwu do pobrania tutaj

OSOBY, KTÓRE CHCĄ ZŁOZYĆ POZEW NIECH KONIECZNIE PRZECZYTAJĄ WYJAŚNIENIA DO NIEGO UMIESZCZONE NA KOŃCU ! 

Oczywiście nie gwarantujemy, że sądy pozytywnie rozpatrzą ten pozew. Byliśmy już świadkami nie takich niezrozumiałych dla nas wyroków sądu (chociażby Sądu Najwyższego w sprawie o tzw. Misiowe.) Ale z drugiej strony są pozytywne przykłady w tej materii, chociaż nie dotyczące porównania specjalisty z rezydentem, ale ordynatora z ordynatorem – jak sprawa byłej wiceminister zdrowia – patrz tutaj:

http://miasta.gazeta.pl/lodz/1,35153,6621882,Ordynator_dostanie_odszkodowanie_od_dyrektora.html 

Ze względu na niepewny skutek pozwów – dla uniknięcia ewentualnych zbyt dużych kosztów zastępstwa procesowego wskazane jest, aby  najpierw prowadzić sprawy „pilotażowe” – np jednego lekarza specjalisty z danego szpitala. 

Na koniec uwaga ważna. To nie jest atak OZZL na płace rezydentów. Wręcz przeciwnie. To jest poparcie dla rezydentów. Niech płace rezydentów będą jak największe ( a płace specjalistów odpowiednio wyższe).

ZK OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie