4 czerwca 2009

Dla każdego rozsądnego człowieka jest oczywiste, że płaca zasadnicza lekarza z 1 i z 2 stopniem specjalizacji powinna być wyższa niż płaca zasadnicza lekarza rezydenta, który dopiero zdobywa specjalizację (uczy się). I nie ma tutaj znaczenia, że rezydent otrzymuje pieniądze z budżetu państwa, a lekarz specjalista od dyrektora szpitala. Przecież – gdy rezydent dyżuruje, to płaci mu dyrektor szpitala ze swoich (szpitalnych) pieniędzy, a więc, gdy płaca zasadnicza specjalisty jest mniejsza niż płaca rezydenta, to za dyżur specjalista otrzymuje od dyrektora mniej niż otrzymuje rezydent. Niejednokrotnie na tym dyzurze specjalista uczy rezydenta.  To kłóci się ze zdrowym rozsądkiem i … z prawem, a konkretnie z odpowiednimi zapisami kodeksu pracy.

W związku z tym ZK OZZL opracował wzór pozwu o odszkodowanie dla lekarzy specjalistów, których płaca zasadnicza jest niższa niż płaca zasadnicza rezydenta. Wzór pozwu do pobrania tutaj

OSOBY, KTÓRE CHCĄ ZŁOZYĆ POZEW NIECH KONIECZNIE PRZECZYTAJĄ WYJAŚNIENIA DO NIEGO UMIESZCZONE NA KOŃCU ! 

Oczywiście nie gwarantujemy, że sądy pozytywnie rozpatrzą ten pozew. Byliśmy już świadkami nie takich niezrozumiałych dla nas wyroków sądu (chociażby Sądu Najwyższego w sprawie o tzw. Misiowe.) Ale z drugiej strony są pozytywne przykłady w tej materii, chociaż nie dotyczące porównania specjalisty z rezydentem, ale ordynatora z ordynatorem – jak sprawa byłej wiceminister zdrowia – patrz tutaj:

http://miasta.gazeta.pl/lodz/1,35153,6621882,Ordynator_dostanie_odszkodowanie_od_dyrektora.html 

Ze względu na niepewny skutek pozwów – dla uniknięcia ewentualnych zbyt dużych kosztów zastępstwa procesowego wskazane jest, aby  najpierw prowadzić sprawy „pilotażowe” – np jednego lekarza specjalisty z danego szpitala. 

Na koniec uwaga ważna. To nie jest atak OZZL na płace rezydentów. Wręcz przeciwnie. To jest poparcie dla rezydentów. Niech płace rezydentów będą jak największe ( a płace specjalistów odpowiednio wyższe).

ZK OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie