7 września 2018

 

Przypominamy, że dzisiaj, to jest piątek 7 września 2018 r mija termin składania oświadczeń o zobowiązaniu się lekarza „do nieudzielania odpłatnie, w warunkach całodobowych lub całodziennych, świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z NFZ z zakresów przewidzianych w art.15 ust.2 pkt 3,4,6-12,15 i 15 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” .

Złożenie takiego oświadczenia upoważnia lekarza ze specjalizacją do otrzymania podwyżki pensji zasadniczej do kwoty 6750PLN od 1 lipca 2018 roku i konsekwentnie do podwyżki wszystkich „pochodnych” od tej pensji, w tym zwłaszcza tzw. dodatku stażowego i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku dyżurów medycznych. 

 Przypominamy, że OZZL wydał swoje REKOMENDACJE dla lekarzy w sprawie w/w podwyżki  oraz APEL  .

Zarząd Krajowy OZZL