21 listopada 2010

 

W związku z nasilającymi się w niektórych regionach kraju działaniami antyzwiązkowymi podejmowanymi przez dyrektorów szpitali (co wiąże się z presją, jaka jest na nich wywierana przez rząd, aby zbilansować szpitale za wszelką cenę, nawet przy zbyt niskim ich finansowaniu)ZK OZZL na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 19 listopada 2010 roku powołał: Zespół ds. przeciwdziałania mobbingowi stosowanemu przez pracodawców wobec działaczy OZZL.

 

Treść uchwały w tej sprawie jest następująca:

 

 

Uchwała ZK OZZL z dnia 19 listopada 2010r.

o powołaniu zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi stosowanemu przez pracodawców wobec działaczy OZZL.

 

 

 

§1.

Zarząd Krajowy OZZL powołuje zespół ds. przeciwdziałania mobbingowi stosowanemu przez pracodawców wobec działaczy OZZL.

 

§2.

Zadaniem zespołu jest podejmowanie natychmiastowych działań w tych wszystkich przypadkach, w których dojdzie do mobbingu wobec działaczy OZZL przez pracodawców lub innych działań antyzwiązkowych, w szczególności takich jak:

– łamanie ustawy o związkach zawodowych, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kodeksu pracy lub innych przepisów prawa pracy,

– utrudnianie prowadzenia działalności związkowej,

– zwalnianie z pracy działaczy związkowych,

– zastraszanie członków związku lub stosowanie wobec nich innych form represji i mobbingu.

 

§3.

Działania zespołu będą obejmować pomoc prawną i wsparcie logistyczne dla osób dotkniętych mobbingiem, w szczególności: pomoc przy opracowywaniu odpowiednich dokumentów, w tym pism procesowych, podejmowanie negocjacji lub innych rozmów z pracodawcą, reprezentowanie działaczy OZZL i organizacji zakładowych OZZL wobec administracji publicznej, organów samorządu terytorialnego, organów założycielskich ZOZ-ów i innych instytucji oraz mediów, a także zapewnienie stałego kontaktu pokrzywdzonych i represjonowanych działaczy związkowych z zarządem krajowym OZZL.

 

 

§4.

1.Przewodniczącym zespołu jest Tomasz Underman wiceprzewodniczący ZK OZZL.

 

2. W skład zespołu wchodzą (obok przewodniczącego) Zdzisław Szramik – wiceprzewodniczący ZK OZZL oraz Stanisław Urban – członek Zarządu Krajowego OZZL.

 

3. Skład zespołu może ulec poszerzeniu. Decyzję o tym podejmuje ZKOZZL.

 

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

—————————————————————–

Dla zainteresowanych podajemy numery telefonów członków w/w zespołu:

Tomasz Underman: 662 142 842

Zdzisław Szramik: 604 500 576

Stanisław Urban:  601 448 466

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie