5 stycznia 2012

„AKCJA PIECZĄTKOWA” – TRWA NADAL !

Oświadczenie

Przewodniczącego ZK OZZL w sprawie komunikatu podpisanego przez zespół NRL z Ministrem Zdrowia oraz Prezesem NFZ.

 

W związku z komunikatem podpisanym w dniu 04 stycznia 2012r. przez (m. innymi) zespół NRL oraz Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ dotyczącego konfliktu związanego z wypisywaniem przez lekarzy recept na leki refundowane oświadczam i informuję :

Powyższy komunikat nie oznacza w żadnym razie „zawieszenia protestu pieczątkowego” przez lekarzy, ani cofnięcia rekomendacji OZZL co do sposobu postępowania lekarzy wypisujących recepty na leki refundowane po 01 stycznia 2012r.

Komunikat stwierdza jedynie, że zespól Naczelnej Rady Lekarskiej zarekomenduje Naczelnej Radzie Lekarskiej, aby ona wezwała lekarzy do „zawieszenie protestu pieczątkowego”. Naczelna Rada Lekarska – sama w sobie – nie może „zawiesić protestu pieczątkowego”, bo już raz to zrobiła w dniu 16 grudnia ub. roku, co jednak nie zapobiegło podjętym przez lekarzy działaniom w tym zakresie.

Przypominam, że obecne działania lekarskie dotyczące wypisywania recept na leki refundowane prowadzone są w zgodzie z rekomendacjami sformułowanymi przez następujące organizacje i środowiska lekarskie: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Federacja Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz środowisko lekarzy skupionych wokół portalu internetowego Konsylium 24. To te organizacje są władne do odwołania swoich rekomendacji, czyli do tego, co nazywane jest przez przedstawicieli władzy i media „zawieszeniem protestu”. Bez cofnięcia w/w rekomendacji nie można mówić o „zawieszeniu protestu” . Mówienie o tym teraz jest zupełnie nieuzasadnione!

Trzeba też brać pod uwagę, że lekarze sami i indywidualnie podejmują decyzję o swoim postępowaniu – jeśli chodzi o wypisywanie recept na leki refundowane w warunkach obecnych represyjnych i niejasnych przepisów – i mogą nie dostosować się do rekomendacji – albo do ich cofnięcia – przez takie czy inne organizacje.

Fałszywe i mylące jest określanie obecnego postępowania lekarzy wyłącznie mianem „protestu” czyli demonstracji niezadowolenia z przepisów regulujących wypisywanie recept. W istocie – lekarze, którzy nie określają na recepcie czy pacjent ma uprawnienia do refundacji leku oraz nie wskazują na stopień refundacji NIE PROTESTUJĄ , ale zachowują się w jedyny możliwy, racjonalny sposób w warunkach narzuconych przez obecne przepisy.

Lekarz nie wskazuje uprawnień pacjenta, bo nie ma żadnego dokumentu, który potwierdza ubezpieczenie w sposób pewny, a każdy błąd w tym zakresie grozi lekarzowi wielką karą finansową!

Lekarz nie wskazuje na poziom odpłatności leku bo nie jest w stanie tego zrobić bez znajomości tego w jakich wskazaniach dany lek określonego producenta i w określonej postaci został zarejestrowany, a za każdy błąd w tym zakresie grożą lekarzowi wielkie kary finansowe !

Trudno zatem oczekiwać, że bez zmiany przepisów wymuszających takie postępowanie, lekarze to postępowanie zmienią („zawieszą”).

Zupełnym już absurdem byłoby oczekiwanie przez ministra zdrowia aby lekarze zaczęli wskazywać na recepcie stopień odpłatności za lek (czego obecnie nie robią) – jako warunek wprowadzenia przez ministra nowego rozporządzenia o receptach, które … znosiłoby obowiązek wskazywania przez lekarzy na receptach stopnia odpłatności za leki.

Jedyną formą „protestacyjną” w obecnych działaniach lekarzy jest przystawianie pieczątki „Refundacja leku do decyzji NFZ”, ale jest to też sposób poinformowania aptekarza, że intencją lekarza jest aby pacjent skorzystał z przysługującej mu refundacji, której jednak lekarz nie jest w stanie określić.

Trzeba także podkreślić, że przystawianie powyższej pieczątki, podobnie jak niewskazywanie na recepcie uprawnienia pacjenta do refundacji, gdy lekarz nie ma co do tego pewności oraz niewskazywanie stopnia odpłatności za lek, gdy lekarz nie jest w stanie tego zweryfikować NIE JEST ŁAMANIEM PRAWA – jak to próbują przedstawić niektórzy.

OZZL będzie podejmował decyzje w sprawie swoich rekomendacji dla lekarzy wypisujących recepty na leki refundowane WSPÓLNIE I W UZGODNIENIU z tymi organizacjami i środowiskami lekarskimi, z którymi sformułował dotychczasowe rekomendacje w czasie spotkania w dniu 30 grudnia 2011r.

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

 

05 stycznia 2012, Stargard Szczeciński

 

 

link do treści porozumienia podpisanego w MZ:

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/komunikat_2012_01_04.pdf

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie