5 maja 2020

 

Bydgoszcz dnia 5 maja 2020

Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Pan

Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Premierze,

Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd Krajowy OZZL zwraca się do Panów z wnioskiem o sfinansowanie przez Rząd RP (lub inne organy władzy publicznej) odpowiednich odszkodowań (na wzór ubezpieczenia „na życie”) wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, którzy doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu lub stracili życie wskutek choroby Covid 19. Dzisiaj na takie odszkodowanie mogą liczyć jedynie osoby ubezpieczone przez Ministerstwo Zdrowia, co jest ograniczone wyłącznie do pracowników tzw. szpitali jednoimiennych zakaźnych (ministerstwo odmówiło bowiem ubezpieczenie pracowników innych szpitali). Tymczasem niebezpieczeństwo zakażenia wirusem SARS-Cov–2, wywołującym w/w chorobę dotyczy nie tylko pracowników tych jednoimiennych szpitali, ale wszystkich pracowników ochrony zdrowia, bo pacjenci z takim zakażeniem trafiają do wszystkich placówek. Jeden z wiceministrów zdrowia zasugerował niedawno, że odpowiednie ubezpieczenie dla pracowników szpitali niejednoimiennych powinny wykupić dyrekcje tych szpitali ze swoich środków. Wiemy jednak, że szpitale w Polsce funkcjonują od lat w stanie trwałego deficytu środków, co zmusza ich do oszczędności na wszystkim, tym bardziej na ubezpieczeniu swoich pracowników. Tymczasem koszty ewentualnych odszkodowań, o których piszemy będą dla budżetu państwa tak niewielkie, że niezauważalne (dużo niższe niż koszty ubezpieczenia wszystkich pracowników), natomiast straty wizerunkowe rządu, który nie dba o tych, którzy narażają zdrowie i życie w walce z epidemią – ogromne. Prosimy zatem o pozytywną odpowiedź na nasz wniosek.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu