2 czerwca 2015

 

OZZL, który od lat popiera ideę wprowadzenia JOW do ordynacji wyborczej do Sejmu RP przedstawia niżej apel Pawła Kukiza wzywający do tworzenia społecznych komitetów poparcia dla Referendum w sprawie JOW.

 

APEL:

Referendum, które nas czeka 06 września 2015 roku jest  ogromną szansą na zmianę ustroju.

Jeśli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania to wynik referendum będzie  dla władz obowiązujący. To znów oznacza, że Sejm będzie musiał uchwalić nową ordynację wyborczą uwzględniającą JOW-y. 

Apeluję do wszystkich, którym na sercu leży dobro Polski :

zakładajcie w swoich środowiskach Społeczne Komitety poparcia dla Referendum!

Tylko my bowiem możemy dopilnować  PRAWIDŁOWEGO przebiegu referendum, tylko my możemy uświadomić naszych Rodaków jak konieczne dla Polski są ustrojowe zmiany!  (…)

Żeby założyć Komitet wystarczy kilka osób, znajomych, sąsiadów, kolegów. 

Pamiętajcie – osiągnęliśmy już bardzo wiele. Referendum zostało ogłoszone tylko dzięki naszemu sukcesowi w pierwszej turze. Teraz chodzi o to by  wygrać wszystko. Musimy iść szerokim światopoglądowo Ruchem Obywatelskim .Potrzebni są wszyscy Rodacy, którzy chcą prawdziwej zmiany.  Polski dla Obywateli. Musimy napisać Nową Konstytucję. I zrobimy to już wkrótce. Święcie wierzę. 

Paweł Kukiz

———-

Zadania jakie stoją przed  Komitetami referendalnymi (minimum 5 osób) to:

1) Prowadzić akcję uświadamiającą co to jest JOW;

2) zakładać nowe komitety w sąsiednich miejscowościach, dzielnicach, środowiskach;

3) organizować spotkania z Pawłem Kukizem i osobami, które mogą wygłosić wykład nt. JOW; (oczywiście wspólnie z innymi Komitetami działającymi w danej miejscowości/ powiecie/ województwie)

4) dopilnować przebiegu referendum 6 września;

Zgłoszenia utworzenia Komitetu proszę przesyłać na adres e-mailowy:  januszsanocki@nowinynyskie.com.pl 

 

Przewodnik   JOW – pod linkiem: https://ruchjow.pl/res/przewodnik-jow.pdf

Zgłoszenie o utworzeniu Komitetu poparcia dla Referendum w sprawie JOW – tutaj  

 

opublikował. K.B.