21 stycznia 2013

Zarząd Krajowy OZZL zwraca się z apelem do lekarzy o przekazywanie odpisu 1% podatku dla Łukasza Kandzia, brata lekarki, aktywnej działaczki OZZL, członkini Krajowej Komisji Rewizyjnej i Zarządu Regionu Małopolskiego OZZL

 

TWÓJ 1%  dla Łukasza Kandzia  z autyzmem  –   aby nadzieja stała się życiem

KRS 0000115868

 

Fundacja Wspólnota Nadziei

ul. Ogrodowa 17, Więckowice

32-082 Bolechowice

CEL SZCZEGÓŁOWY – ŁUKASZ KANDZIA.

 

 

Fundacja Wspólnota Nadziei wyodrębniła się z Krakowskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu z inicjatywy rodziców, którzy zaczęli dostrzegać problem braku ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji ich dorosłych już dzieci.

W chwili obecnej na kilkuhektarowym obszarze istnieje prężnie działający, jedyny tego typu ośrodek w Polsce, który kompleksowo zaspakaja potrzeby osób autystycznych.

Pieniądze, gromadzone przez dziesięć lat przez rodziców, ludzi dobrej woli, zaprzyjaźnione stowarzyszenia i instytucje pozwoliły na wybudowanie na FARMIE Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej obejmującego obecnie dwa domy (docelowo-pięć). W jednym z nich zamieszka w marcu 2013 roku nasz dorosły już syn Łukasz Kandzia.

W odróżnieniu od standardowych domów pomocy społecznej , nasz dom oferuje naszemu dziecku specjalistyczną opiekę, terapię i rehabilitację. Zapewni on też bezpieczeństwo, którego nie są w stanie zagwarantować starzejący się, zmęczeni, wypaleni rodzice. Osoby autystyczne (również Łukasz) przejawiają trudne, często nieprzewidywalne zachowania – agresję, autoagresję, tendencję do wspinania się na meble; zwykle wymagają pełnej całodobowej opieki- mycie ubieranie, jedzenie, ścisły nadzór; towarzyszą im zaburzenia snu aż do całkowitej bezsenności, potrzebują tez własnego pokoju jako miejsca izolacji i azylu.

Małopolski Dom Pomocy Społecznej „FARMA ŻYCIA” w Więckowicach to optymalna forma zabezpieczenia egzystencji osób autystycznych, gdyż ośrodek ten wraz z zapleczem stworzony został dla nich, dostosowany do ich potrzeb, a współtworzyli go kochający swoje dzieci rodzice.

Przekazując swój 1% przyczynisz się do specjalistycznego wyposażenia drugiego domu,pracowni rehabilitacyjnych i terapeutycznych, oraz do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym naszego syna, wpisując w PIT jako CEL SZCZEGÓŁOWY – ŁUKASZ KANDZIA.