26 listopada 2012

 

 

Bydgoszcz dnia 26 listopada 2012r.

 

Oświadczenie ZK OZZL – do mediów

w sprawie zwolnienia z pracy działacza związkowego OZZL

 

 

W związku ze zwolnieniem z pracy pana dr Antoniego Rybki, przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej i członka Zarządu Krajowego OZZL  ZK OZZL  oświadcza co następuję:  

 

W ocenie ZK OZZL zwolnienie (dyscyplinarne) z pracy dr Antoniego Rybki przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL, członka Zarządu Krajowego OZZL jest nielegalne i nieuzasadnione, a jego wyłącznym powodem jest chęć pozbycia się działacza związkowego, który – korzystając ze związkowych uprawnień – ujawniał, krytykował i podawał do publicznej wiadomości nieprawidłowości jakie miały miejsce  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju kierowanym przez spółkę   Arion Szpitale.

Formalną przyczyną zwolnienia (dyscyplinarnego) z pracy dr Antoniego Rybki ma być – wg kierownictwa spółki Arion Szpitale –  „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, które polegało na przekroczeniu graniczy dopuszczalnej negatywnej oceny działalności pracodawcy i organów pracodawcy, powstałej w wyniku przygotowania i przekazania do publikacji tekstu pod tytułem Związek Zawodowy Lekarzy o sytuacji w biłgorajskim szpitalu, zamieszczonego  w dniu 20 listopada 2012r na stronie internetowej www.bilograj.com.pl

Przytaczany w uzasadnieniu tekst publikacji zawiera fragmenty treści z oficjalnych dokumentów Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL, a zawarte w tych dokumentach zarzuty znajdują potwierdzenie w wyrokach Sądu,  decyzjach PIP i nałożonych z tego tytułu karach finansowych na Arion ZOZ w Biłgoraju, a następnie Arion Szpitale Sp. z o.o.. Również plan finansowy  Lubelskiego NFZ na lata 2011- 2013 potwierdza niektóre z przytoczonych zarzutów.

Dr Antoni Rybka jako przewodniczący Zarządu Regionu OZZL oraz członek zarządu międzyzakładowej organizacji terenowej (MOT) OZZL obejmującej szpital w Biłgoraju ma prawo i obowiązek przedstawiania w mediach stanowisk Zarządu Regionu OZZL i  MOT OZZL, a związki zawodowe mają ustawowe prawo do publicznej krytyki pracodawców w przypadkach gdy – zdaniem związku – naruszane są prawa pracownicze albo gdy pracodawcy dopuszczają się innych nieprawidłowości. 

Dodatkowo wskazać należy, że kierownictwo spółki Arion Szpitale –rozwiązując umowę o pracę z dr Rybką – naruszyło przepisy kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych. Nie konsultowało bowiem swojej decyzji z zakładową organizacją związkową ani nie uwzględniło faktu, że dr Antoni Rybka korzysta z ochrony przed zwolnieniem na mocy art. 32 ust 2 ustawy o związkach zawodowych. 

Przytoczone wyżej fakty wskazują, że dr Antoni Rybka został zwolniony (dyscyplinarnie) z pracy nie za „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych” ale za publiczne przedstawianie stanowisk związku zawodowego czyli za prowadzenie działalności związkowej, która przeszkadzała kierownictwu spółki Arion Szpitale. 

ZK OZZL zdaje sobie sprawę z trudnych warunków finansowych w jakich działają szpitale w Polsce. Dlatego związek przestrzegał wielokrotnie, również w oficjalnych wystąpieniach do Premiera RP i Ministra Zdrowia, że przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego bez zmiany sposobu finansowania szpitali i wielkości tego finansowania musi doprowadzić do chaosu, czego wyrazem będzie zmniejszanie wynagrodzeń personelu medycznego, zwalnianie lekarzy i pielęgniarek stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów, obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych, ograniczenie dostępu chorych do refundowanego leczenia.  

Oczywiście zdajemy sobie sprawę również i z tego, że wiele osób tych zagrożeń nie dostrzega lub nie chce dostrzegać. Sądzą oni, że obecne warunki finansowania szpitali są wystarczające, a zła kondycja szpitali wynika wyłącznie ze złego nimi zarządzania. Ich zdaniem trzeba za wszelką cenę, bez względu na konsekwencje i naturalne ograniczenia (jak np. konieczność zapewniania odpowiedniej obsady lekarskiej, konieczność przestrzegania prawa pracy itp.) zbilansować przychody szpitala z jego kosztami, a problem zostanie rozwiązany. Tak też rozumują – jak można przypuszczać – osoby zarządzające spółką Arion Szpitale. Nie mają one jednak prawa oczekiwać, że OZZL będzie im pomagał w realizacji ich złudzeń i nie będzie krytykował nieprawidłowości tylko po to, aby umożliwić zbilansowanie finansowe szpitala. Ich działania oddalają bowiem moment podjęcia rzeczywistej naprawy publicznej służby zdrowia przez rządzących, stwarzając wrażenie, że żadne reformy systemowe nie są potrzebne.

ZK OZZL zauważa, że podobne kroki wymierzone w działaczy związkowych krytykujących działania dyrekcji szpitali przygotowujących się do przekształceń w spółki prawa handlowego lub już przekształconych – podejmowane są w różnych częściach kraju. Ze szczególnym nasileniem zjawisko to wystąpiło w ostatnim roku na Śląsku, gdzie też zapadło najwięcej wyroków przywracających do pracy niesłusznie zwolnionych działaczy związkowych i innych lekarzy.

Zarząd Krajowy OZZL wzywa kierownictwo spółki Arion Szpitale do wycofania się ze zwolnienia z pracy dr Antoniego Rybki, przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL, członka Zarządu Krajowego OZZL. Zapowiadamy również podjęcie działań prawnych w obronie niesłusznie zwolnionego działacza związkowego.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu      

  

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie